Nepísemný typ textu 4

Přiřaď k jednotlivým obrázkům (1.–4.) odpovídající popis (A–F). Žádnou možnost z nabídky A–F nelze přiřadit víckrát než jednou. Dvě možnosti zbudou a nebudou použity. Nepoužité možnosti přiřaď abecedně (výše bude umístěné písmeno, které je abecedně dřív).