Idiomy 3

Doplň idiom. Každá hvězdička (*) značí jedno slovo. Do odpovědi napiš pouze chybějící slovo/slova. Vše zapisuj slovy.
Např. Skutek * => utek.