Přirovnání 3

Doplň přirovnání. Každá hvězdička (*) značí jedno slovo. Do odpovědi napiš pouze chybějící slovo/slova. Vše zapisuj slovy.
Např. Přišlo to jako * z čistého nebe. => blesk