Náš tým učitelů

Jsme profesionálové, žádní brigádníci!

portrét3
Josef Kvasničák, matematika
autor projektu

Josef Kvasničák

 • 2014-2021 výuka na elitním pražském Gymnáziu Jana Keplera
 • celonárodní zjišťování výsledků vzdělávání pro Českou školní inspekci
 • výroba testů z matematiky pro SCIO
 • příprava a hodnocení přijímacích zkoušek na pražská gymnázia

Připravoval jsem mnoho žáků na přijímací zkoušky a vím, s jakými úlohami bývají největší problémy a co se s tím dá dělat. Výuka matematiky podle prof. Hejného mě naučila vnímat různé přístupy k matematickým problémům – každý mozek je originál a hledá si své cesty. A to je potřeba podporovat.
Zakládám si na partnerském přístupu – moji žáci vědí a cítí, že jsme na jedné lodi.

2019_2
Stanislav Zajíček, český jazyk
 • spoluautor úspěšného podcastu o literatuře Buchty čtou (Radio Wave)
 • spoluautor učebnice Hantec snadno a rychle (vyd. 2023)

Stanislav Zajíček

31 let praxe, nyní Gymnázium Matyáše Lercha

2004 Zlatý Ámos (finále)
2009 Cena hejtmana JmK za soustavné inspirativní vedení studentských divadelních souborů
2011 Zlatá medaile v programu EU Lifelong Learning Programme
2012 a 2015 cena Labyrint světa udělená Vzdělávací nadací Jana Husa
2019 Malá bronzová medaile Masarykovy university pro absolventy vynikající v oboru
2019 Global Teacher Prize (semifinále)
2023 Global Teacher Prize (finále)

 • mnoholetá zkušenost s tvorbou a vyhodnocováním gymnaziálních přijímacích zkoušek
 • vedení přípravných kurzů pro adepty přijímacích zkoušek
 • 2018–2020 (Mladá fronta Dnes) komentované modely maturitních didaktických testů z českého jazyka a literatury
Bohdan Hladký, matematika

Bohdan Hladký

19 let praxe, nyní ZŠ a MŠ Otnice

 • od r. 2010 vedoucí přírodovědné sekce
 • 2010-2012 hlavní koordinátor a metodik projektu Výuka v blocích
 • od r. 2013 vedení přípravných kurzů matematiky na SŠ
 • 2021 Zlatý Ámos (finále)

Povolání učitele mě naplňuje a nutí neustále na sobě pracovat. Myslím, že učitel by měl být pro své žáky takovou SUPER STAR

S (systematičnost): ve své práci má systém 
U (učit): děti něco opravdu naučí
P (pozitivní přístup): má radost z učení a poznávání a radost předává dál 
E (empatie): zná potřeby svěřených dětí 
R (rozmanitost): každý žák je originál, je tedy potřeba využívat různé metody a formy práce 
STAR: Učitel je hvězdou, která svítí dětem na jejich cestě za poznáním. (Udává správný směr.) 

Hana Hrušťáková, český jazyk

Hana Hrušťáková

19 let praxe (Praha)
aktuálně na rodičovské "dovolené"

 • učitelka českého a anglického jazyka, dramatické výchovy, výchovy k občanství
 • koordinátorka školního vzdělávacího programu ZŠ
 • manažerské pozice v ZŠ a jazykové škole
 • prozkoumávání pedagogických přístupů v rámci vzdělávacích mobilit v Anglii, Severním Irsku a Finsku
 • bohaté zkušenosti s online výukou i individuální výukou

Chyb při učení se není třeba bát.  Právě ony nás mohou posouvat dál a otevírat nám cestu k dalšímu poznávání světa. Prostě to stačí příště zkusit o trochu lépe a být trpěliví. Někdy se úspěchy nedostaví hned.

Lenka Březinová, český jazyk

Lenka Březinová

37 let praxe
nyní ZŠ a MŠ Brno, Pastviny

 • 2018 Výrazná pedagogická osobnost roku
 • 2019 nominace Global Teacher Prize Czech Republic
 • spoluautorka učebnic Čj pro 1. stupeň (Fraus)
 • vedení seminářů na Konferencích učitelů (Fraus)
 • dlouholetá fakultní učitelka na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity
 • výchovná poradkyně pro 1. stupeň
 • vedoucí metodického sdružení 1. stupně ZŠ
Ilja Doležalová, český jazyk

Ilja Doležalová​

Klasické gymnasium a Biskupské gymnázium v Brně

Prošla jsem všemi typy škol, ale nejdéle jsem působila na gymnáziích nejen ve funkci ředitelky (KG), ale i jako vedoucí sekce ČJ na – Klasickém gymnasiu a Biskupském gymnáziu v Brně.

Mám bohaté zkušenosti s přípravou žáků na střední školy i s tvorbou testů z Českého jazyka a literatury. V přípravě žáků na SŠ se věnuji především gramatice a stylistice.

Učím ráda, výuka není pro mě pouhou profesí, je mým skutečným koníčkem. Mou zásadou je: Výuka musí být živá, nikoliv uspěchaná. A hlavně – žáky nepřetěžujme, neunavujme, ale naučme!

Denisa Gottwaldová, český jazyk

Denisa Gottwaldová

6 let praxe
nyní Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova

 • vedení přípravného kurzu na ZŠ Jana Broskvy

Věřím, že dobrého učitele dělá snaha poznávat nové věci a být ochoten přijímat i názory ostatních, především studentů. Učitelé mají jednu obrovskou moc, a to je nadšení, které mohou přenést na svoje studenty. Za koření vztahu student-učitel považuji humor! Bez humoru by to byla všechno nuda. 🙂 

Markéta Haisová, český jazyk

Markéta Haisová

6 let Gymnázium a ZŠ Hello (Ostrava)

 • mnohaleté vedení přípravných kurzů prezenčně i on-line

Ve výuce aplikuji principy moderní didaktiky, učím žáky kriticky myslet, hledat souvislosti a připravovat vlastní sociologické výzkumy. Mí absolventi dosahují v didaktických testech vysokých zisků. Jsem zapojená do několika mezinárodních projektů (např. Structured Educational Visit to Schools). Od roku 2009 připravuji svěřenkyně na soutěže ve sportovním aerobiku, jsem instruktorkou aerobiku a školního snowboardingu. Ráda cestuji, sportuji a degustuji dobré jídlo. 😊

Veronika Hurtová, český jazyk

Veronika Hurtová

16 let praxe
Gymnázium Hladnov (Ostrava)

 • učitelka českého jazyka a hudební výchovy, zpěvačka
 • metodička prevence
 • vedoucí předmětové komise český jazyk
 • státní hodnotitelka maturitních slohových prací
 • neustále nespokojená učitelka hledající nové přístupy a metody ve vzdělávání

Být v kontaktu se studenty gymnázia je pro mě každodenní výzvou – mám ráda pestrost a kreativitu ve své profesi a také dobré vztahy, které si s dětmi užíváme. Nikdy mě nepřestanou překvapovat a bavit. A nikdy se díky nim sama nepřestanu učit… 🙂

Iveta Vitouchová, matematika

Iveta Vitouchová

od r. 2018 ZŠ a MŠ Jana Broskvy 3 (Brno)

 • zkušenost s prací asistenta pedagoga
 • zkušenosti s žáky s poruchou autistického spektra a s žáky nadanými na matematiku
 • druhým rokem jsem zapojena do Národního plánu doučování

Při výuce mi jde o to, aby děti matematika bavila. Chci, aby se v hodinách cítily dobře, nebály se chybovat a říct si o pomoc.

Mám ráda přírodu, výlety, běh, jízdu na kole a knihy. Momentálně se ve volném čase nejvíce věnuji trailovému běhu a občas si zaběhnu nějaký běžecký závod.

Michaela Kafková, český jazyk

Michaela Kafková

13 let praxe
nyní Gymnázium v Lipníku nad Bečvou

 • 12 let: přípravné kurzy k přijímacím zkouškám pro 9. třídu
 • praxe s individuálními, skupinovými i online lekcemi
 • vedoucí pedagogických praxí začínajících učitelů
 • zajišťování češtinářské olympiády nebo recitačních soutěží
Hana Procházková, matematika

Hana Procházková

15 let praxe
od r. 2009 waldorfská ZŠ a SŠ
od r. 2021 Gymnázium Hladnov (Ostrava)

Miluji slovo „aha“ a ty okamžiky, kdy žákovi docvakne souvislost a možné řešení. Chyby žáků velmi vítám. Na waldorfské škole jsem deset let sbírala zkušenosti s alternativními metodami výuky. Neustále se vzdělávám a navštěvuji různé semináře (MODAM: Motivace v matematice, Užití počítačů ve výuce matematiky, Čtenářská gramotnost jako nástroj kritického myšlení, …). Mám dvouletou zkušenost s vedením přípravných kurzů i s on-line výukou. Podílím se na zajišťování matematických soutěží pro žáky (Klokan). Moc ráda trávím čas v přírodě, na horách, se svými dvěma dětmi. Když mohu, cestuji nebo jezdím na kole.

Eva Dvořáčková, český jazyk

Eva Dvořáčková

7 let praxe
nyní ZŠ Bosonožská 9 (Brno)

 • 4 roky vedení přípravného kurzu pro žáky 9. tříd
 • metodička prevence
 • 2021/2022 3. místo s žáky 8. třídy v projektu Příběhy našich sousedů (pro Paměti národa)
 • vede žáky v soutěžích zaměřených na ČJ: Babylon, olympiáda, Souboj čtenářů

Pořád se učím a studuji něco nového… nyní oblast prevence záškoláctví, prevence šikany a kyberšikany, obecně sociálně patologických jevů, psychologie apod.

Mám ráda basketbal a deskové a karetní hry – momentálně Výbušná koťátka, všem doporučuji. 🙂

Růžena Holubová, matematika

Růžena Holubová

9 let Gymnázium Ivana Olbrachta (Semily)
7 let Gymnázium Litoměřická (Praha 9)

 • autorka Youtube kanálu Růžová matematikapříklad dobré praxe (za covidu) uváděný na stránkách školského odboru magistrátu Prahy
 • přípravné kurzy Gymnázia Litoměřická
 • 4 roky předsedkyní komise matematiky a fyziky
 • praxe školní asistentky
 • mnoho soukromě připravených studentů na zkoušky na ZŠ, SŠ i VŠ

Ráda hraji na housle a velmi aktivně sportuji. Nejčastěji se věnuji volejbalu, badmintonu a zejména v létě také paddleboardingu. Chovám dvě kočky rasy Ragdoll.

Jana Hatschbachová, matematika

Jana Hatschbachová

3 roky Gymnázium Na Pražačce (Praha)
1 rok Klasické gymnázium Modřany (Praha )
nyní rodičovská dovolená

 • 10 let ve vedení vodáckého oddílu
 • učitelství matematiky na Matematicko-fyzikální fakultě UK

U během studia na gymnáziu jsem začala doučovat spolužáky. I díky tomu jsem zjistila, že mě učení baví. Ráda cestuji, jezdím na vodu a pod stan, peču dorty a zákusky. 😊

Milan Lipták, matematika

Milan Lipták, MBA

od r. 2019 ZŠ a MŠ Praha - Vinoř

 • vedení matematických kroužků
 • vedení žáků 9. tříd k přípravě na přijímací řízení na SŠ 
 • 2009 Master of Business Administration Senior Executive  (Nottingham Trend University)
 • 2021 Učitelství pro střední školy (Karlova univerzita)
 • od r. 2021 Elixír do škol, Aktivizující výuka fyziky – Příprava a provedení experimentů 

Prošel jsem zajímavými profesemi, ale nejvíc mě baví a naplňuje učitelství. Individuální přístup k žákům a srozumitelnost podání učiva mě přesvědčily o tom, že to dává smysl. Pomoci jim v jejich rozvoji a naučit je, že matematika nejsou jenom výpočty, ale také schopnost mluvit, lépe pochopit a hledat jiná možná řešení.

Vít Jarolim, český jazyk

Vít Jarolim

3 roky praxe: lektor českého jazyka pro cizince
2 roky praxe: učitel v Národním plánu doučování
letos Střední zdravotnická škola (Opava)

 • zkušenost s individuální přípravou k přijímacím zkouškám
 • spolupráce na vedení přípravného kurzu k přijímacím zkouškám na gymnázia
 • bohaté zkušenosti s lektorstvím češtiny (práce s ukrajinskými žáky, vedení kurzu pro studenty Ostravské univerzity, konverzace v českém jazyce pro veřejnost)
 • výchovný poradce
 • vedoucí v programu The Duke of Edinburgh’s International Award

Do své výuky se snažím implementovat principy badatelské a konstruktivistické výuky s důrazem na vlastní aktivitu a činnost žáka.

Libuše Chaloupecká, český jazyk

Libuše Chaloupecká

od r. 2011 Gymnázium Na Pražačce (Praha)
aktuálně na rodičovské "dovolené"

– organizace literárních a jazykových soutěží a přehlídek pro děti (Demosthenes, Poetické setkání, Scénické čtení, Slam poetry)
– od r. 2017 prezenční i online skupinové lekce přípravy na víceletá gymnázia
– 2022 výuka ukrajinských uprchlíků a jejich integrace do českého vzdělávání

Jsem absolventkou Pedagogické fakulty Karlovy univerzity, mojí aprobací je český jazyk a ruský jazyk.
Na Gymnáziu Na Pražačce už několik let vedu přípravné kurzy pro zájemce o studium na víceletém gymnáziu.
Kromě toho se také dlouhodobě zabývám výukou češtiny pro cizince se zaměřením na rusky mluvící studenty.
Mezi mé zájmy patří literatura, divadlo, příroda, naše fenka Agnes a nyní také syn, se kterým jsem momentálně na mateřské dovolené.

Petra Žižlavská, český jazyk

Petra Žižlavská

12 let praxe
nyní Gymnázium Hladnov (Ostrava)

 • vedení přípravných kurzů (Čj) pro šestiletá i čtyřletá gymnázia
 • účast v projektu Erasmus+
 • koordinátorka programu DoFE
 • vedoucí předmětové komise anglického jazyka

I když to bude znít jako protřelé klišé, má práce je pro mě opravdu posláním. Mám nutkavou potřebu sdílet se svými studenty zážitky z četby a ukazovat jim tak bohatství, které se v knihách skrývá, aby si mohli vytvořit své vlastní zážitky. Ve snaze držet krok s dobou absolvuji všemožná školení, protože nelze usnout na vavřínech!

Zuzana Frkalová, matematika

Zuzana Frkalová

4 roky Akademia gymnáuzium (Brno)

Během střední i vysoké školy jsem nabyla mnoho zkušeností s  doučováním i přípravou na přijímací zkoušky. Z Hejného metody jsem do svých hodin přenesla některé inovativní přístupy. Během výuky se snažím využívat aktivizující přístupy, které žáky nutí přemýšlet a přicházet na vlastní, originální řešení. Podporuji spolupráci žáků a diskusi nad problémy. Do výuky často zařazuji také neobvyklé logické úlohy a své žáky motivuji k přihlášení do různých matematických soutěží (Logická olympiáda, Matematická olympiáda, Pangea, Matematický klokan…).

Eva Šafandová, matematika

Eva Šafandová

37 let praxe
nyní na Gymnáziu Luďka Pika v Plzni - Doubravce

 • 11 let garantka Středoškolské odborné činnosti (Plzeňský kraj)
 • od roku 2010 spolupráce s Cermatem (školení maturitních komisařů)
 • vedení přípravných kurzů k přijímacím zkouškám na gymnáziu
 • spoluautorka učebnice Matematika – přehled středoškolského učiva
 • příprava žáků na matematické a fyzikální olympiády a soutěže (Technická olympiáda Plzeňského kraje, Technika má zlaté dno, Dron)
 • vedení Kroužku moderních technologií

Jsem matka dvou dětí a babička brzy již čtyř vnoučat. 🙂
A taky náruživá cyklistka.

Vendula Navarová, český jazyk

Vendula Navarová

10 let Konzervatoř Plzeň
14 let Gymnázium Luďka Pika Plzeň
nyní 10 let Církevní gymnázium Plzeň

 • 19 let zkušeností s vedením přípravných kurzů
 • mnoholetá zkušenost s vyhodnocováním gymnaziálních přijímacích zkoušek
 • garant okresního kola olympiády ČJ
 • bohaté zkušenosti s individuální výukou i on-line výukou

moje motto:
Neboj se zeptat, ráda poradím, vysvětlím. Všechno má řešení.

 

Věra Krůsová, matematika

Věra Krůsová

24 let praxe
nyní Gymnázium Plzeň, Mikulášské náměstí (Plzeň)

 • 2021 ocenění za úspěšnou pedagogickou práci od hejtmanky Plzeňského kraje
 • 2018 1. místo v soutěži Plzeňská PUMA (Pedagog Učící Moderně a Atraktivně)
 • mnoholetá zkušenost s vedením přípravných kurzů na gymnáziu i individuální přípravou ke zkouškám (SŠ i VŠ)
 • od roku 2017 oficiální hodnotitel  testů pro Cermat
 • okresní garantka matematických soutěží

Učení mě baví a snažím se, aby se se mnou nenudili ani moji studenti. Vítám jejich otázky, protože ten, kdo se umí zeptat, o věcech přemýšlí. 🙂

Lucie Jemelková, český jazyk

Lucie Jemelková

21 let praxe
nyní Gymnázium Hladnov (Ostrava)

Učím český jazyk a hudební výchovu a tyto obory jsou zároveň mými největšími koníčky: mám ráda knihy, hudbu a divadlo.

Ráda učím v „klasickém“ i online prostředí.  Podílím se na zajišťování akcí pro studenty (olympiáda, recitační soutěž) a podporuji žáky ve vlastní literární tvorbě (literární soutěže, almanach poezie). Spolupracuji s jazykovou školou na organizaci a hodnocení zkoušek z českého jazyka pro cizince.

Dlouhodobě pracuji také jako jazyková korektorka, zaměřuji se především na odborné texty z oblasti společenských věd.

Iva Skybová, matematika

Iva Skybová

32 let praxe
nyní Gymnázium Hladnov (Ostrava)

 • ocenění Výrazná pedagogická osobnost roku (Moravskoslezský kraj)
 • dlouhodobé zapojení do mezinárodních projektů : Math4u – metodik; Creative Classrooms Lab; eTwinning; ITEC; Math in English
 • autorka projektu English in Math – projekt oceněný Evropskou jazykovou cenou LABEL
 • lektorka kurzů pro učitele matematiky (KVIC, SCIO, Hello,…)
 • vedení pedagogické praxe budoucích učitelů (Ostravská univerzita)
 • dlouholetá zkušeností s vedením přípravných kurzů (SŠ I ZŠ)
 • předsedkyně předmětové komise matematiky
 • dlouholetá členka Jednotky českých matematiků a fyziků

a další…

Kompetence našeho týmu

 • Jsme tým profesionálních učitelů
 • Máme mnohaleté zkušenosti s přijímacími zkouškami
 • Často jsme přímo autoři přijímačkových testů
 • Roky úspěšně pomáháme žákům s přípravou na přijímačky, individuálně i ve skupinách
 • Naše motto je přátelskost a podpora

Chcete se na něco zeptat?