Náš tým učitelů

Jsme profesionálové, žádní brigádníci!

portrét3
Josef Kvasničák, matematika
autor projektu

Josef Kvasničák​

 • 2014-2021 výuka na elitním pražském Gymnáziu Jana Keplera
 • celonárodní zjišťování výsledků vzdělávání pro Českou školní inspekci
 • výroba testů z matematiky pro SCIO
 • příprava a hodnocení přijímacích zkoušek na pražská gymnázia
Připravoval jsem mnoho žáků na přijímací zkoušky a vím, s jakými úlohami bývají největší problémy a co se s tím dá dělat. Výuka matematiky podle prof. Hejného mě naučila vnímat různé přístupy k matematickým problémům – každý mozek je originál a hledá si své cesty. A to je potřeba podporovat. Zakládám si na partnerském přístupu – moji žáci vědí a cítí, že jsme na jedné lodi.
2019_2
Stanislav Zajíček, český jazyk
 • spoluautor úspěšného podcastu o literatuře Buchty čtou (Radio Wave)
 • spoluautor učebnice Hantec snadno a rychle (vyd. 2023)

Stanislav Zajíček

31 let praxe,
nyní Gymnázium Matyáše Lercha (Brno)

2004 Zlatý Ámos (finále)
2009 Cena hejtmana JmK za soustavné inspirativní vedení studentských divadelních souborů
2011 Zlatá medaile v programu EU Lifelong Learning Programme
2012 a 2015 cena Labyrint světa udělená Vzdělávací nadací Jana Husa
2019 Global Teacher Prize (semifinále)
2023 Global Teacher Prize (finále)

 • mnoholetá zkušenost s tvorbou a vyhodnocováním gymnaziálních přijímacích zkoušek
 • vedení přípravných kurzů pro adepty přijímacích zkoušek
 • 2018–2020 (Mladá fronta Dnes) komentované modely maturitních didaktických testů z českého jazyka a literatury
Bohdan Hladký, matematika

Bohdan Hladký

19 let praxe, nyní ZŠ a MŠ Otnice

 • od r. 2010 vedoucí přírodovědné sekce
 • 2010-2012 hlavní koordinátor a metodik projektu Výuka v blocích
 • od r. 2013 vedení přípravných kurzů matematiky na SŠ
 • 2021 Zlatý Ámos (finále)

Povolání učitele mě naplňuje a nutí neustále na sobě pracovat. Myslím, že učitel by měl být pro své žáky takovou SUPER STAR:
S (systematičnost): ve své práci má nsystém
U (učit): děti něco opravdu naučí
P (pozitivní přístup): má radost z učení a poznávání a radost předává dál
E (empatie): zná potřeby svěřených dětí
R (rozmanitost): každý žák je originál, je tedy potřeba využívat různé metody a formy práce
STAR: Učitel je hvězdou, která svítí dětem na jejich cestě za poznáním. (Udává správný směr.)

Hana Hrušťáková, český jazyk

Hana Hrušťáková

19 let praxe (Praha)
aktuálně na rodičovské "dovolené"

 • učitelka českého a anglického jazyka, dramatické výchovy, výchovy k občanství
 • koordinátorka školního vzdělávacího programu ZŠ
 • manažerské pozice v ZŠ a jazykové škole
 • prozkoumávání pedagogických přístupů v rámci vzdělávacích mobilit v Anglii, Severním Irsku a Finsku
 • bohaté zkušenosti s online výukou i individuální výukou

Chyb při učení se není třeba bát.  Právě ony nás mohou posouvat dál a otevírat nám cestu k dalšímu poznávání světa. Prostě to stačí příště zkusit o trochu lépe a být trpěliví. Někdy se úspěchy nedostaví hned.

Lenka Březinová, český jazyk

Lenka Březinová

37 let praxe
nyní ZŠ a MŠ Brno, Pastviny

 • 2018 Výrazná pedagogická osobnost roku
 • 2019 nominace Global Teacher Prize Czech Republic
 • spoluautorka učebnic Čj pro 1. stupeň (Fraus)
 • vedení seminářů na Konferencích učitelů (Fraus)
 • dlouholetá fakultní učitelka na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity
 • výchovná poradkyně pro 1. stupeň
 • vedoucí metodického sdružení 1. stupně ZŠ
Ilja Doležalová, český jazyk

Ilja Doležalová​

Klasické gymnasium a Biskupské gymnázium v Brně

Prošla jsem všemi typy škol, ale nejdéle jsem působila na gymnáziích nejen ve funkci ředitelky (KG), ale i jako vedoucí sekce ČJ na – Klasickém gymnasiu a Biskupském gymnáziu v Brně.

Mám bohaté zkušenosti s přípravou žáků na střední školy i s tvorbou testů z Českého jazyka a literatury. V přípravě žáků na SŠ se věnuji především gramatice a stylistice.

Učím ráda, výuka není pro mě pouhou profesí, je mým skutečným koníčkem. Mou zásadou je: Výuka musí být živá, nikoliv uspěchaná. A hlavně – žáky nepřetěžujme, neunavujme, ale naučme!

Denisa Gottwaldová, český jazyk

Denisa Gottwaldová

6 let praxe
nyní Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova

 • vedení přípravného kurzu na ZŠ Jana Broskvy

Věřím, že dobrého učitele dělá snaha poznávat nové věci a být ochoten přijímat i názory ostatních, především studentů. Učitelé mají jednu obrovskou moc, a to je nadšení, které mohou přenést na svoje studenty. Za koření vztahu student-učitel považuji humor! Bez humoru by to byla všechno nuda. 🙂 

Markéta Haisová, český jazyk

Markéta Haisová

6 let Gymnázium a ZŠ Hello (Ostrava)

 • mnohaleté vedení přípravných kurzů prezenčně i on-line

Ve výuce aplikuji principy moderní didaktiky, učím žáky kriticky myslet, hledat souvislosti a připravovat vlastní sociologické výzkumy. Mí absolventi dosahují v didaktických testech vysokých zisků. Jsem zapojená do několika mezinárodních projektů (např. Structured Educational Visit to Schools). Od roku 2009 připravuji svěřenkyně na soutěže ve sportovním aerobiku, jsem instruktorkou aerobiku a školního snowboardingu. Ráda cestuji, sportuji a degustuji dobré jídlo. 😊

Veronika Hurtová, český jazyk

Veronika Hurtová

16 let praxe
Gymnázium Hladnov (Ostrava)

 • učitelka českého jazyka a hudební výchovy, zpěvačka
 • metodička prevence
 • vedoucí předmětové komise český jazyk
 • státní hodnotitelka maturitních slohových prací
 • neustále nespokojená učitelka hledající nové přístupy a metody ve vzdělávání

Být v kontaktu se studenty gymnázia je pro mě každodenní výzvou – mám ráda pestrost a kreativitu ve své profesi a také dobré vztahy, které si s dětmi užíváme. Nikdy mě nepřestanou překvapovat a bavit. A nikdy se díky nim sama nepřestanu učit… 🙂

Iveta Vitouchová, matematika

Iveta Vitouchová

od r. 2018 ZŠ a MŠ Jana Broskvy 3 (Brno)

 • zkušenost s prací asistenta pedagoga
 • zkušenosti s žáky s poruchou autistického spektra a s žáky nadanými na matematiku
 • druhým rokem jsem zapojena do Národního plánu doučování

Při výuce mi jde o to, aby děti matematika bavila. Chci, aby se v hodinách cítily dobře, nebály se chybovat a říct si o pomoc.

Mám ráda přírodu, výlety, běh, jízdu na kole a knihy. Momentálně se ve volném čase nejvíce věnuji trailovému běhu a občas si zaběhnu nějaký běžecký závod.

Michaela Kafková, český jazyk

Michaela Kafková

13 let praxe
nyní Gymnázium v Lipníku nad Bečvou

 • 12 let: přípravné kurzy k přijímacím zkouškám pro 9. třídu
 • praxe s individuálními, skupinovými i online lekcemi
 • vedoucí pedagogických praxí začínajících učitelů
 • zajišťování češtinářské olympiády nebo recitačních soutěží
Hana Procházková, matematika

Hana Procházková

15 let praxe
od r. 2009 waldorfská ZŠ a SŠ
od r. 2021 Gymnázium Hladnov (Ostrava)

Miluji slovo „aha“ a ty okamžiky, kdy žákovi docvakne souvislost a možné řešení. Chyby žáků velmi vítám. Na waldorfské škole jsem deset let sbírala zkušenosti s alternativními metodami výuky. Neustále se vzdělávám a navštěvuji různé semináře (MODAM: Motivace v matematice, Užití počítačů ve výuce matematiky, Čtenářská gramotnost jako nástroj kritického myšlení, …). Mám dvouletou zkušenost s vedením přípravných kurzů i s on-line výukou. Podílím se na zajišťování matematických soutěží pro žáky (Klokan). Moc ráda trávím čas v přírodě, na horách, se svými dvěma dětmi. Když mohu, cestuji nebo jezdím na kole.

Eva Dvořáčková, český jazyk

Eva Dvořáčková

7 let praxe
nyní ZŠ Bosonožská 9 (Brno)

 • 4 roky vedení přípravného kurzu pro žáky 9. tříd
 • metodička prevence
 • 2021/2022 3. místo s žáky 8. třídy v projektu Příběhy našich sousedů (pro Paměti národa)
 • vede žáky v soutěžích zaměřených na ČJ: Babylon, olympiáda, Souboj čtenářů

Pořád se učím a studuji něco nového… nyní oblast prevence záškoláctví, prevence šikany a kyberšikany, obecně sociálně patologických jevů, psychologie apod.

Mám ráda basketbal a deskové a karetní hry – momentálně Výbušná koťátka, všem doporučuji. 🙂

Růžena Holubová, matematika

Růžena Holubová

9 let Gymnázium Ivana Olbrachta (Semily)
7 let Gymnázium Litoměřická (Praha 9)

 • autorka Youtube kanálu Růžová matematikapříklad dobré praxe (za covidu) uváděný na stránkách školského odboru magistrátu Prahy
 • přípravné kurzy Gymnázia Litoměřická
 • 4 roky předsedkyní komise matematiky a fyziky
 • praxe školní asistentky
 • mnoho soukromě připravených studentů na zkoušky na ZŠ, SŠ i VŠ

Ráda hraji na housle a velmi aktivně sportuji. Nejčastěji se věnuji volejbalu, badmintonu a zejména v létě také paddleboardingu. Chovám dvě kočky rasy Ragdoll.

Jana Hatschbachová, matematika

Jana Hatschbachová

3 roky Gymnázium Na Pražačce (Praha)
1 rok Klasické gymnázium Modřany (Praha )
nyní rodičovská dovolená

 • 10 let ve vedení vodáckého oddílu
 • učitelství matematiky na Matematicko-fyzikální fakultě UK

U během studia na gymnáziu jsem začala doučovat spolužáky. I díky tomu jsem zjistila, že mě učení baví. Ráda cestuji, jezdím na vodu a pod stan, peču dorty a zákusky. 😊

Milan Lipták, matematika

Milan Lipták, MBA

od r. 2019 ZŠ a MŠ Praha - Vinoř

 • vedení matematických kroužků
 • vedení žáků 9. tříd k přípravě na přijímací řízení na SŠ 
 • 2009 Master of Business Administration Senior Executive  (Nottingham Trend University)
 • 2021 Učitelství pro střední školy (Karlova univerzita)
 • od r. 2021 Elixír do škol, Aktivizující výuka fyziky – Příprava a provedení experimentů 

Prošel jsem zajímavými profesemi, ale nejvíc mě baví a naplňuje učitelství. Individuální přístup k žákům a srozumitelnost podání učiva mě přesvědčily o tom, že to dává smysl. Pomoci jim v jejich rozvoji a naučit je, že matematika nejsou jenom výpočty, ale také schopnost mluvit, lépe pochopit a hledat jiná možná řešení.

Vít Jarolim, český jazyk

Vít Jarolim

3 roky praxe: lektor českého jazyka pro cizince
2 roky praxe: učitel v Národním plánu doučování
letos Střední zdravotnická škola (Opava)

 • zkušenost s individuální přípravou k přijímacím zkouškám
 • spolupráce na vedení přípravného kurzu k přijímacím zkouškám na gymnázia
 • bohaté zkušenosti s lektorstvím češtiny (práce s ukrajinskými žáky, vedení kurzu pro studenty Ostravské univerzity, konverzace v českém jazyce pro veřejnost)
 • výchovný poradce
 • vedoucí v programu The Duke of Edinburgh’s International Award

Do své výuky se snažím implementovat principy badatelské a konstruktivistické výuky s důrazem na vlastní aktivitu a činnost žáka.

Libuše Chaloupecká, český jazyk

Libuše Chaloupecká

od r. 2011 Gymnázium Na Pražačce (Praha)
aktuálně na rodičovské "dovolené"

– organizace literárních a jazykových soutěží a přehlídek pro děti (Demosthenes, Poetické setkání, Scénické čtení, Slam poetry)
– od r. 2017 prezenční i online skupinové lekce přípravy na víceletá gymnázia
– 2022 výuka ukrajinských uprchlíků a jejich integrace do českého vzdělávání

Jsem absolventkou Pedagogické fakulty Karlovy univerzity, mojí aprobací je český jazyk a ruský jazyk.
Na Gymnáziu Na Pražačce už několik let vedu přípravné kurzy pro zájemce o studium na víceletém gymnáziu.
Kromě toho se také dlouhodobě zabývám výukou češtiny pro cizince se zaměřením na rusky mluvící studenty.
Mezi mé zájmy patří literatura, divadlo, příroda, naše fenka Agnes a nyní také syn, se kterým jsem momentálně na mateřské dovolené.

Petra Žižlavská, český jazyk

Petra Žižlavská

12 let praxe
nyní Gymnázium Hladnov (Ostrava)

 • vedení přípravných kurzů (Čj) pro šestiletá i čtyřletá gymnázia
 • účast v projektu Erasmus+
 • koordinátorka programu DoFE
 • vedoucí předmětové komise anglického jazyka

I když to bude znít jako protřelé klišé, má práce je pro mě opravdu posláním. Mám nutkavou potřebu sdílet se svými studenty zážitky z četby a ukazovat jim tak bohatství, které se v knihách skrývá, aby si mohli vytvořit své vlastní zážitky. Ve snaze držet krok s dobou absolvuji všemožná školení, protože nelze usnout na vavřínech!

Zuzana Frkalová, matematika

Zuzana Frkalová

4 roky Akademia gymnáuzium (Brno)

Během střední i vysoké školy jsem nabyla mnoho zkušeností s  doučováním i přípravou na přijímací zkoušky. Z Hejného metody jsem do svých hodin přenesla některé inovativní přístupy. Během výuky se snažím využívat aktivizující přístupy, které žáky nutí přemýšlet a přicházet na vlastní, originální řešení. Podporuji spolupráci žáků a diskusi nad problémy. Do výuky často zařazuji také neobvyklé logické úlohy a své žáky motivuji k přihlášení do různých matematických soutěží (Logická olympiáda, Matematická olympiáda, Pangea, Matematický klokan…).

Eva Šafandová, matematika

Eva Šafandová

37 let praxe
nyní na Gymnáziu Luďka Pika v Plzni - Doubravce

 • 11 let garantka Středoškolské odborné činnosti (Plzeňský kraj)
 • od roku 2010 spolupráce s Cermatem (školení maturitních komisařů)
 • vedení přípravných kurzů k přijímacím zkouškám na gymnáziu
 • spoluautorka učebnice Matematika – přehled středoškolského učiva
 • příprava žáků na matematické a fyzikální olympiády a soutěže (Technická olympiáda Plzeňského kraje, Technika má zlaté dno, Dron)
 • vedení Kroužku moderních technologií

Jsem matka dvou dětí a babička brzy již čtyř vnoučat. 🙂
A taky náruživá cyklistka.

Vendula Navarová, český jazyk

Vendula Navarová

10 let Konzervatoř Plzeň
14 let Gymnázium Luďka Pika Plzeň
nyní 10 let Církevní gymnázium Plzeň

 • 19 let zkušeností s vedením přípravných kurzů
 • mnoholetá zkušenost s vyhodnocováním gymnaziálních přijímacích zkoušek
 • garant okresního kola olympiády ČJ
 • bohaté zkušenosti s individuální výukou i on-line výukou

moje motto:
Neboj se zeptat, ráda poradím, vysvětlím. Všechno má řešení.

 

Věra Krůsová, matematika

Věra Krůsová

24 let praxe
nyní Gymnázium Plzeň, Mikulášské náměstí (Plzeň)

 • 2021 ocenění za úspěšnou pedagogickou práci od hejtmanky Plzeňského kraje
 • 2018 1. místo v soutěži Plzeňská PUMA (Pedagog Učící Moderně a Atraktivně)
 • mnoholetá zkušenost s vedením přípravných kurzů na gymnáziu i individuální přípravou ke zkouškám (SŠ i VŠ)
 • od roku 2017 oficiální hodnotitel  testů pro Cermat
 • okresní garantka matematických soutěží

Učení mě baví a snažím se, aby se se mnou nenudili ani moji studenti. Vítám jejich otázky, protože ten, kdo se umí zeptat, o věcech přemýšlí. 🙂

Lucie Jemelková, český jazyk

Lucie Jemelková

21 let praxe
nyní Gymnázium Hladnov (Ostrava)

Učím český jazyk a hudební výchovu a tyto obory jsou zároveň mými největšími koníčky: mám ráda knihy, hudbu a divadlo.

Ráda učím v „klasickém“ i online prostředí.  Podílím se na zajišťování akcí pro studenty (olympiáda, recitační soutěž) a podporuji žáky ve vlastní literární tvorbě (literární soutěže, almanach poezie). Spolupracuji s jazykovou školou na organizaci a hodnocení zkoušek z českého jazyka pro cizince.

Dlouhodobě pracuji také jako jazyková korektorka, zaměřuji se především na odborné texty z oblasti společenských věd.

Iva Skybová, matematika

Iva Skybová

32 let praxe
nyní Gymnázium Hladnov (Ostrava)

 • ocenění Výrazná pedagogická osobnost roku (Moravskoslezský kraj)
 • dlouhodobé zapojení do mezinárodních projektů : Math4u – metodik; Creative Classrooms Lab; eTwinning; ITEC; Math in English
 • autorka projektu English in Math – projekt oceněný Evropskou jazykovou cenou LABEL
 • lektorka kurzů pro učitele matematiky (KVIC, SCIO, Hello,…)
 • vedení pedagogické praxe budoucích učitelů (Ostravská univerzita)
 • dlouholetá zkušeností s vedením přípravných kurzů (SŠ I ZŠ)
 • předsedkyně předmětové komise matematiky
 • dlouholetá členka Jednotky českých matematiků a fyziků
Tatiana Bašistová, matematika

Tatiana Bašistová

8 let praxe
od r. 2018 ZŠ Donovalská (Praha)
nyní na rodičovské dovolené

 • koordinátorka Mateřského centra Domeček YMCA Praha
 • vedoucí matematického kroužku 
 • animátorka na letních dětských táborech
 • absolventka kurzů Od skupinové práce ke kooperativnímu učení,  Komplexní práce s třídním kolektivem, Manipulativní geometrie

Učila jsem na gymnáziu v Bratislavě. Do Prahy se naše rodina přistěhovala v roce 2008, následovala zkouška z českého jazyka a ověření vzdělání pro učitelskou praxi. Učení je cesta, která začíná narozením a nekončí, ráda ji objevuji spolu s dětmi každého věku. 

Silvie Blokešová, český jazyk

Silvie Blokešová

16 let praxe
nyní Gymnázium Josefa Kainara (Hlučín)

 • autorka materiálů a lektorka přípravného kurzu k přijímacím zkouškám na gymnázia
 • organizátorka olympiád (z českého jazyka, Česká lingvistická olympiáda)
 • zkušenosti s alternativními metodami výuky (Montessori pedagogika)

Absolvovala jsem Montessori kurz k výuce češtiny. Jejich přístup je pro mě velmi inspirativní a sama se jej snažím ve výuce aplikovat (hlavně individualizace, práce s chybou, vytváření vhodného prostředí). 

Markéta Çelik, český jazyk

Markéta Çelik

19 let praxe
Gymnázium Josefa Kainara (Hlučín)
nyní na rodičovské dovolené

 • 10 let praxe: autorka a lektorka přípravných kurzů pro 7. a 9. třídy (prezenčně i on-line)
 • vedoucí programu DOFE (Mezinárodní cena vévody z Edinburghu)
 • organizátorka recitačních a dějepisných soutěží (např. Aréna plná krásných slov)

Snažím se vést studenty k aktivní práci a kritickému myšlení. Nejraději mám, když na otázku proč najdeme správné řešení díky vzájemné spolupráci.

Nela Dušková, český jazyk

Nela Dušková

4 roky praxe
ZŠ Ostrava – Poruba

 • koordinátorka žákovského parlamentu
 • koordinátorka výuky žáků s odlišným mateřským jazykem
 • výuka ukrajinských uprchlíků v kurzech na Ostravské univerzitě

Práce učitele mě maximálně naplňuje. Ve výuce se snažím klást důraz na vlastní aktivitu žáka a využívat různorodé metody.

Martina Exnerová, český jazyk

Martina Exnerová

9 let praxe na ZŠ v Praze
nyní na rodičovské dovolené

 • speciální pedagožka
 • metodička prevence
 • praxe v Národním plánu doučování
 • učitelka českého jazyka pro cizince
 • zkušenost s prací asistenta pedagoga
 • interní průvodkyně v projektu Demokratická kultura ve třídách podporující bezpečné klima

Mám ráda cestování a čas trávený s blízkými ať už aktivně, nebo u jednoho stolu nad dobrým jídlem. Při výuce dbám na to, aby atmosféra výuky byla pro všechny příjemná a žáci se nebáli na cokoliv zeptat.

Milena Houžvičková, český jazyk

Milena Houžvičková

10 let praxe na VŠ a ZŠ
dříve Katedra bohemistiky a translatologie na FF UK
nyní ZŠ Hostýnská (Praha)

 • spoluautorka přijímacích zkoušek na bohemistiku a translatologii na FF UK

K pedagogické činnosti jsem se vrátila po dvaceti letech. Práci s mladšími školáky jsem si vyzkoušela na stáži Zkus učit (Začni učit). Od té doby učím na ZŠ jako třídní učitelka.

Do hodin zapojuji prvky činnostního učení a metody kritického myšlení. Velký důraz kladu na samostatnost a spolupráci (nejen s dětmi, ale i rodiči). Věřím, že zajímavě podaný obsah výuky prezentovaný nadšeným učitelem dokáže divy.

Petra Jurčová , český jazyk & matematika

Petra Jurčová

10 let praxe
nyní 1. základní škola Plzeň

 • 2024 semifinalistka Global teacher prize ČR
 • lektorka a metodička programu Začít spolu
 • vedoucí metodického sdružení
 • metodička prevence
 • stáže ve Finsku a Portugalsku

Preferuji aktivní učení v souvislostech. Ráda vyžívám zkušenosti žáků, jejich vzájemné učení, spolupráci v týmu a kreativitu. Největší radost mi dělá, když jsou děti ve škole spokojené, zažívají úspěch, diskutují spolu, argumentují, dokáží přijímat jiný názor a vhodnou formou projevují ten svůj, když se snaží hledat důkazy pro svá tvrzení, podporují se, oceňují a respektují.

Tereza Kozielová, český jazyk

Tereza Kozielová

7 let praxe
Gymnázium Josefa Kainara (Hlučín)

 • 6 let vedení přípravných kurzů k přijímačkám a tvorba materiálů
 • účast v projektu Erasmus+
 • koordinátorka programu DofE (Mezinárodní cena vévody z Edinburghu)
 • stáže v Dublinu a Seville

Jsem učitelka, která původně učitelkou vůbec být nechtěla. 🙂 Dnes ale věřím, že je to profese přesně stvořená pro mě. Trávit čas s mladými a aktivními lidmi je to, co mě naplňuje. Ráda se učím novým věcem a ráda učím novým věcem druhé – hravě, kreativně, zajímavě…

Marek Líbal, český jazyk

Marek Líbal

7 let praxe
nyní křesťanská ZŠ NOE (Pardubice)

 • semifinalista Global Teacher Prize 2024
 • 5 let vedení semináře přípravy na přijímací zkoušky na SŠ
 • kouč reprezentace ČR do 21 let v nohejbalu

Snažím se vytvářet podmínky, aby žáci mohli naplňovat svůj potenciál. Výuku orientuji k integraci jazykové a komunikační složky češtiny, kladu důraz na využitelnost toho, co se učíme, v každodenním životě. Podporuji myšlenku, že píle a snaha jsou více než talent.

Jitka Pelechová, český jazyk

Jitka Pelechová

27 let praxe
nyní ZŠ a MŠ Brno, Pastviny

 • mnohaleté zkušenosti s přípravou žáků na přijímací zkoušky (skupinově, individuálně i online)
 • vedoucí předmětové komise českého jazyka
 • výuka ukrajinských žáků
 • organizátorka soutěží ve čtenářské gramotnosti (Babylon), olympiády v českém jazyce
 • 20 let vedoucí na letních táborech
 • dobrovolnice v ParaCENTRU Fenix

Snažím se především podporovat žáky v jejich seberozvoji a kreativitě.

Zuzana Rozsívalová, český jazyk

Zuzana Rozsívalová

20 let praxe
Slezské gymnázium v Opavě
nyní Střední zdravotnická škola (Opava)

Mám bohaté zkušenosti s individuální, skupinovou a online výukou (dětí i dospělých). Snažím se vytvářet inspirativní učební prostředí, studenty podporovat a povzbuzovat. Jsem otevřená novým přístupům a ráda se od svých studentů učím. Ve svých hodinách využívám i hry, role-play, skupinové práce nebo diskuse. Snažím se, aby studenti byli ve styku s autentickými materiály: s články, videy nebo písněmi. Studenti se tak zapojují aktivněji, učí se komunikovat v reálných situacích, rozvíjejí dovednosti čtení a porozumění. Pokouším se svým žákům předat, že slova jsou jedním z klíčů k poznání světa, základem komunikace a životní rozmanitosti.

Martina Žižlavská, český jazyk

Martina Žižlavská

25 let praxe
nyní Gymnázium Lipník nad Bečvou

 • od r. 2015 hodnotitelka Cermat testů
 • organizátorka přípravných kurzů pro osmiletá gymnázia
 • členka okresní komise Olympiády v českém jazyce (Přerov)
 • výchovná poradkyně
 • vedoucí předmětové komise pro český jazyk a výtvarnou výchovu

Každoročně spolupracuji se žáky na akcích města Lipník nad Bečvou (např. Dny evropského kulturního dědictví). Podílela jsem se na projektech jako Zmizelí sousedé, La Ngonpo, Záložka do knihy spojuje školy atp. Baví mě propojovat výuku jazyka a umění.

Mirka Buršíková , matematika

Mirka Buršíková

17 let praxe
Nová škola v Domažlicích
ZŠ Glowackého v Praze
nyní 1. základní škola Plzeň

 • mnoho let vedoucí přípravných kurzů k přijímací m zkouškám
 • provázející učitelka studentů na praxích
 • koordinátorka Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)

Ve výuce se snažím o vstřícný a respektující přístup. Snažím se žáky motivovat, aby vymysleli svá řešení a předali je ostatním. Ráda vznáším otázky a společně hledáme odpovědi. 

Ve volném čase chodím ráda do přírody, do divadla, cestuji. S manželem se ve volném čase věnujeme chodskému folklóru.

Jana Doležalová, matematika

Jana Doležalová

35 let praxe
ZŠ Vimperk

 • 2024 semifinalistka Global teacher prize ČR 
 • 2024 – ČSOB – ocenění Zlatý Filip za dlouhodobý přínos k rozvoji finanční gramotnosti
 • 2023 – Cena guvernéra ČNB za přínos k rozvoji finanční a ekonomické gramotnosti
 • 2022 – Čestné uznání Jednoty českých matematiků a fyziků

Vedle ZŠ působím také na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity. Vzhledem ke svojí praxi se nyní zaměřuji na předávání profesní zkušenosti ostatním učitelům. Ve výuce je pro mě důležité, aby žáci matematice porozuměli, čehož dosahuji především využíváním moderních metod, IT a formativního hodnocení.

Jan Doubrava, matematika

Jan Doubrava

6 let praxe
Gymnázium Lipník nad Bečvou

 • autor testů a dalších materiálů; lektor přípravných kurzů pro osmiletá gymnázia
 • bohaté zkušenosti s doučováním ZŠ i SŠ, osobně i on-line

Učitelství mám v krvi; patřím již do třetí generace, která se tomuto poslání v naší rodině věnuje. 

Rád se snažím ukazovat, že matika je potřeba pro rozvoj dovedností, které nejsou na první pohled vidět. Snažím se výuku oživovat moderními technologiemi (tablety, telefony) – používám různé programy pro losování nebo třeba GeoGebru pro rýsování.

Renata Doubravová, matematika

Renata Doubravová

30 let praxe
nyní Střední průmyslová škola (Lipník nad Bečvou)

 • Cermat hodnotitelka přijímacích zkoušek a maturitních testů
 • vedoucí metodických kurzů pro učitele (NEJ)

Učím dlouho a stále mě má práce baví, neustále objevuji a zkouším nové způsoby, jak matematiku svým žákům zatraktivnit. Učíme se hledat souvislosti, kriticky myslet a komunikovat. Učíme se, že dělat chyby není chyba, ale způsob, jak to příště udělat správně.

Mí žáci pracují často ve skupinách, využívají metodu vzájemného učení, učivo objevují i procvičují formou hry (pomocí ICT – Blooket, Kahoot, LearningApps, Nearpod, únikové hry, …).

Zuzana Hodboďová, matematika

Zuzana Hodboďová

15 let praxe
nyní ZŠ a MŠ Brno, Pastviny

Práce ve školství opravdu posiluje charaktery a učí nás vydržet i v těch nejrůznějších podmínkách. 🙂

Kromě klasické výuky s žáky trávím čas na výletech, exkurzích, či v zahraničí (organizuji zájezdy do Londýna). Mnoho let také připravuji žáky k přijímačkám na střední školy.

Přes 20 let se zabývám volnočasovou pedagogikou: jako tvůrce celotáborových her či jako programová manažerka pro firemní teambuildingy. 

Radek Novák, matematika

Radek Novák

7 let praxe
Gymnázium Českolipská (Praha)

 • 5 let zkušenosti s přípravou na přijímací zkoušky (prezenčně i online)
 • doktorát z Matematického inženýrství na FJFI ČVUT a Université de Nantes
 • učitelství matematiky a fyziky na MFF UK
 • organizátor šifrovací soutěže pro  150 účastníků

Nejprve jsem směřoval do vědy, až pak mě srdce zavedlo k učení a v něm jsem se teprve našel. V hodinách s žáky diskutujeme nad možnostmi řešení a jsem rád, když pokládají otázky. Žáci oceňují zejména mou férovost a pohodovou atmosféru na hodinách.

 

Radka Stýblová, matematika

Radka Stýblová

5 let praxe (Prostějov, Olomouc)
nyní Montessori Gymnázium Duhovka (Praha)

Doučuji na přijímací zkoušky již 8 let, mám bohaté zkušenosti s efektivní přípravou. Učím jak online, tak offline, a ráda využívám aktivizační metody, jako jsou Kahoot, Mathsbox, Geogebra nebo web Školasnadhledem.cz.

Mým cílem je vytvořit příjemnou atmosféru, aby se nikdo nebál položit otázku. Důležitý je pro mě individuální přístup. Do výuky zapojuji Montessori metody a připravuji lekce tak, aby každý student mohl maximálně využít svůj potenciál.

Dana Šipulová, matematika

Dana Šipulová

27 let praxe
ZŠ Valašské Meziříčí

 • koordinátorka práce s talentovanými žáky
 • spoluautorka sbírky Matematický kompas
 • spoluautorka pracovních sešitů Fyzika (Taktik)
 • vedoucí seminářů k přijímacím zkouškám

„Nejvýznamnějším uměním učitele je probouzet v žácích radost tvořit a poznávat.“

„Pověz mi a zapomenu; ukaž mi a já si vzpomenu; ale nech mne se zúčastnit a já pochopím.“

Kompetence našeho týmu

 • Jsme tým profesionálních učitelů
 • Máme mnohaleté zkušenosti s přijímacími zkouškami
 • Často jsme přímo autoři přijímačkových testů
 • Roky úspěšně pomáháme žákům s přípravou na přijímačky, individuálně i ve skupinách
 • Naše motto je přátelskost a podpora

Chcete se na něco zeptat?