Náš tým učitelů

Jsme profesionálové, žádní brigádníci!

portrét3
Josef Kvasničák, matematika
autor projektu

Josef Kvasničák

 • 2014-2021 výuka na elitním pražském Gymnáziu Jana Keplera
 • celonárodní zjišťování výsledků vzdělávání pro Českou školní inspekci
 • výroba testů z matematiky pro SCIO
 • příprava a hodnocení přijímacích zkoušek na pražská gymnázia

Připravoval jsem mnoho žáků na přijímací zkoušky a vím, s jakými úlohami bývají největší problémy a co se s tím dá dělat. Výuka matematiky podle prof. Hejného mě naučila vnímat různé přístupy k matematickým problémům – každý mozek je originál a hledá si své cesty. A to je potřeba podporovat.
Zakládám si na partnerském přístupu – moji žáci věcí a cítí, že jsme na jedné lodi.

2019_2
Stanislav Zajíček, český jazyk

Stanislav Zajíček

30 let praxe, nyní Gymnázium Matyáše Lercha

2004 Zlatý Ámos (finále)
2009 Cena hejtmana JmK za soustavné inspirativní vedení studentských divadelních souborů
2011 Zlatá medaile v programu EU Lifelong Learning Programme
2012 a 2015 cena Labyrint světa udělená Vzdělávací nadací Jana Husa
2019 Malá bronzová medaile Masarykovy university pro absolventy vynikající v oboru
2019 Global Teacher Prize (semifinále)

 • mnoholetá zkušenost s tvorbou a vyhodnocováním gymnaziálních přijímacích zkoušek
 • vedení přípravných kurzů pro adepty přijímacích zkoušek
 • 2018–2020 (Mladá fronta Dnes) komentované modely maturitních didaktických testů z českého jazyka a literatury
Bohdan Hladký, matematika

Bohdan Hladký

18 let praxe, nyní ZŠ a MŠ Jana Broskvy 3 (Brno)

 • od r. 2010 vedoucí přírodovědné sekce
 • 2010-2012 hlavní koordinátor a metodik projektu Výuka v blocích
 • od r. 2013 vedení přípravných kurzů matematiky na SŠ
 • 2021 Zlatý Ámos (finále)

Povolání učitele mě naplňuje a nutí neustále na sobě pracovat. Myslím, že učitel by měl být pro své žáky takovou SUPER STAR

S (systematičnost): ve své práci má systém 
U (učit): děti něco opravdu naučí
P (pozitivní přístup): má radost z učení a poznávání a radost předává dál 
E (empatie): zná potřeby svěřených dětí 
R (rozmanitost): každý žák je originál, je tedy potřeba využívat různé metody a formy práce 
STAR: Učitel je hvězdou, která svítí dětem na jejich cestě za poznáním. (Udává správný směr.) 

Hana Hrušťáková, český jazyk

Hana Hrušťáková

18 let praxe (Praha)
aktuálně na rodičovské "dovolené"

 • učitelka českého a anglického jazyka, dramatické výchovy, výchovy k občanství
 • koordinátorka školního vzdělávacího programu ZŠ
 • manažerské pozice v ZŠ a jazykové škole
 • prozkoumávání pedagogických přístupů v rámci vzdělávacích mobilit v Anglii, Severním Irsku a Finsku
 • bohaté zkušenosti s online výukou i individuální výukou

Chyb při učení se není třeba bát.  Právě ony nás mohou posouvat dál a otevírat nám cestu k dalšímu poznávání světa. Prostě to stačí příště zkusit o trochu lépe a být trpěliví. Někdy se úspěchy nedostaví hned.

Soňa Nováčková Křížová, matematika

Soňa Nováčková Křížová

Učila matematiku na gymnáziu i na střední odborné škole, nyní v Bezpečnostně právní akademii (Praha)

 • 2001–2006 lektor v kurzech pro přípravu na přijímací zkoušky z matematiky na VŠE
 • 2006-2010 tvůrce testů ve společnosti SCIO
 • dodnes garantka SCIO testů z matematiky
 • 2009–2012 lektor kurzů matematiky (Kurzy-Fido.cz)
 • bohaté zkušenosti s přípravou na přijímací zkoušky na střední i vysoké školy
Ilja Doležalová, český jazyk

Ilja Doležalová​

Klasické gymnasium a Biskupské gymnázium v Brně

Prošla jsem všemi typy škol, ale nejdéle jsem působila na gymnáziích nejen ve funkci ředitelky (KG), ale i jako vedoucí sekce ČJ na – Klasickém gymnasiu a Biskupském gymnáziu v Brně.

Mám bohaté zkušenosti s přípravou žáků na střední školy i s tvorbou testů z Českého jazyka a literatury. V přípravě žáků na SŠ se věnuji především gramatice a stylistice.

Učím ráda, výuka není pro mě pouhou profesí, je mým skutečným koníčkem. Mou zásadou je: Výuka musí být živá, nikoliv uspěchaná. A hlavně – žáky nepřetěžujme, neunavujme, ale naučme!

Lenka Vinklerová, matematika

Lenka Vinklerová

zkušenosti z dvojjazyčné ZŠ a VOŠ s IT zaměřeném
více než 10 let Gymnázium Opatova (Praha)

 • výchovná poradkyně na gymnáziu
 • absolventka Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy
 • dlouholetá zkušenost s přípravou studentů na SŠ a VŠ
 • účast na mezinárodní soutěži CANSAT (soutěž Evropské kosmické agentury)
 • organizátorka matematických a přírodovědných olympiád (logická olympiáda, astronomická olympiáda, …)

Připravila jsem mnoho studentů na střední a vysoké školy, například i formou individuálních lekcí, a mám zkušenosti s tím, jaké matematické dovednosti studenti potřebují nejen v rozvíjení samotné matematiky, ale i v dalších oborech. 

 

Zajímá mě filosofie a historie vědeckého zkoumání a i proto se snažím vést studenty k touze po poznání v širších souvislostech.

Mám ráda moře, vysoké hory, ale i malebnou krajinu domova.

Moje motto: “Život je neustálé hledání harmonie.”

Iveta Saláková, matematika

Iveta Saláková

11 let Obchodní akademie Kubelíkova (Praha)
3 roky Gymnázium Postupická (Praha)

 • mnohaleté vedení přípravných kurzů k přijímacím zkouškám
 • zkušenosti vedoucí přírodovědné komise
 • předsedkyně maturitních komisí a maturitní komisařka
 • letité zkušenosti s dětmi s poruchami autistického spektra

Původně jsem se vyučila dámskou krejčovou a absolvovala nástavbové studium v oboru Oděvnictví. Pak Technickou Univerzitu v Liberci, kde jsem získala titul Ing.  V roce 2005 jsem se vrátila do Pardubic odkud pocházím a začala jsem učit na Labské hotelové škole a zároveň jsem studovala pedagogickou fakultu a získala tak pedagogické minimum. V roce 2008 jsem se přestěhovala do Prahy a začala zde působit na Obchodní akademii Kubelíkova. Po mnoha letech výuky matematiky se mi zastesklo opět po školní lavici, a tak jsem se opět vrátila ke studiu a spojila tak léta praxe s teorii na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích, kde jsem získala aprobaci učitel matematiky.  Od roku 2019 vyučuji na Gymnáziu Postupická. Svoji práci mám opravdu ráda😊

Mám ráda divadlo, knihy, výlety a občas sport😊.

Matěj Soukup, matematika

Matěj Soukup

7 let Mensa gymnázium (Praha)
13 let Nový PORG (Praha)
nyní 1 rok gymnázia Duhovka a Chodovická

 • 3 roky oficiální hodnotitel přijímačkových testů Cermat
 • využívá metody responzivní výuky (včetně zapojení IT technologií Plickers, Kahoot, Forms)
 • praxe se zobrazovacími aplikacemi jako je Geogebra 2D i 3D
 • při výuce využívá se svými žáky výukové weby (Khan Academy, Umimeto, Techambition)
 • pro nadanější žáky zajištuje podporu v přípravě na matematické soutěže (Matematická olympiáda, Matematický klokan, Pythagoriáda, Pangea, Matematický náboj, MaSo, Logická olympiáda)
Za COVIDu jsem doučoval děti záchranářů. Věnuju se tanci i jeho výuce (standardní  a latinskoamerické tance), mám pilotní licenci na paragliding.
Alena Perušičová, matematika

Alena Perušičová

osmileté gymnázium v Praze

 • studium moderních metod výuky na PF JČU 
 • výrazně pozitivní přístup k dětem
 • 10 let intenzívní volnočasové práce s dětmi ve věku 11-19 let, včetně celé organizace aktivit
 • bohaté zkušenosti analytika z byznysového prostředí (ppm factum, MEC)
 • maminka českého olympionika Ondřeje Perušiče

Po a zkušenostech s výukou dle Hejného metody jsem vzala od každého něco a učím způsobem, který děti přijímají pozitivně, matematika je baví.

Práce s dětmi mne těší, proto po letech aktivního výkonnostního volejbalu trénuji nyní další generaci volejbalistek.

Klára Lehárová, český jazyk

Klára Lehárová

od r. 2014 vyučuje češtinu a hudební výchovu
aktuálně na rodičovské "dovolené"

 • 7 let vedoucí skautského oddílu
 • zkušenosti asistentky pedagoga a učitele speciálních vyučovacích předmětů
 • mnohaleté zkušenosti s individuální výukou českého jazyka
 • profesionální práce s texty pro Filmovou filharmonii

Věnuji se hudbě – od 5 let hraji na housle, po studiu VŠ jsem ještě vystudovala Pražskou konzervatoř – obor lesní roh. Jsem produkční a archivářka Filmové filharmonie.

Mou životní vášní je také skauting – od 15 let jsem vedla skupinky mladších děvčat a chlapců (6-11 let), poté 7 let celý skautský oddíl, v rámci skautingu jsem prošla několika vzdělávacími kurzy.

Iveta Vitouchová, matematika

Iveta Vitouchová

od r. 2018 ZŠ a MŠ Jana Broskvy 3 (Brno)

 • zkušenost s prací asistenta pedagoga
 • zkušenosti s žáky s poruchou autistického spektra a s žáky nadanými na matematiku
 • druhým rokem jsem zapojena do Národního plánu doučování

Při výuce mi jde o to, aby děti matematika bavila. Chci, aby se v hodinách cítily dobře, nebály se chybovat a říct si o pomoc.

Mám ráda přírodu, výlety, běh, jízdu na kole a knihy. Momentálně se ve volném čase nejvíce věnuji trailovému běhu a občas si zaběhnu nějaký běžecký závod.

Zuzana Vránová, matematika

Zuzana Vránová

Gymnázium Chodovická (Praha 9)
Střední škola mezinárodních a veřejných vztahů (Praha 4)

Po ukončení studia jsem pokračovala v pedagogické praxi na ZŠ i SOŠ. Na mateřské a rodičovské dovolené jsem si doplnila vzdělání oborem matematika pro ZŠ i SŠ. Čtyři roky jsem vyučovala na Česko-kanadském bilingvním gymnáziu. Učila jsem i na učilišti (obor kuchař – číšník).

Více než 15 let soukromě připravuju studenty a žáky na přijímací zkoušky na SŠ i VŠ. V roce 2020 jsem začala studovat obor Fyzika pro základní školy.

Velmi ráda cestuji, navštívila jsem více než 40 států světa. Moje záliba v zahradničení se s věkem jen prohlubuje, proto nejvíce času se snažím trávit na chalupě v Bartošovicích v Orlických horách.

Zuzka Vachová, matematika

Zuzka Vachová

 • 10 let na obchodní akademii Svatoslavova (Praha)
 • 10 let na Gymnáziu Postupická (Praha)
 • 2 roky SCIO: tvorba přípravných materiálů a testů k přijímacím zkouškám
 • více než 10 let tvorba přípravných kurzů k přijímacím zkouškám
 • předsedkyně předmětové komise matematiky a fyziky
 • garantka kurzů finanční gramotnosti

Miluji pohyb a cestování, ideální, když se dá spojit; jako lyžařská instruktorka jezdím se studenty na lyžařské kurzy, také na vodu a další sportovní kurzy. Jsem soutěživá a to tak, že úplně ve všem 😊.

Matematika mě neustále baví, překvapuje a těší. A nejvíc mne těší, když se mi podaří zažehnout matematický ohýnek u nějakého studenta. Tak pojďme společně škrtnout sirkou!

Eva Dvořáčková, český jazyk

Eva Dvořáčková

1 rok ZŠ a MŠ Chalabalova, Brno
4 roky ZŠ a MŠ Brno, Jana Broskvy 3

 • 3 roky vedení přípravného kurzu pro žáky 9. tříd
 • připravuje se na metodičku prevence
 • 2021/2022 3. místo s žáky 8. třídy v projektu Příběhy našich sousedů (pro Paměti národa)
 • vede žáky v soutěžích zaměřených na ČJ: Babylon, olympiáda, Souboj čtenářů

Pořád se učím a studuji něco nového… nyní oblast prevence záškoláctví, prevence šikany a kyberšikany, obecně sociálně patologických jevů, psychologie apod.

Mám ráda basketbal a deskové a karetní hry – momentálně Výbušná koťátka, všem doporučuji. 🙂

Růžena Holubová, matematika

Růžena Holubová

9 let Gymnázium Ivana Olbrachta (Semily)
6 let Gymnázium Litoměřická (Praha 9)

 • autorka Youtube kanálu Růžová matematikapříklad dobré praxe (za covidu) uváděný na stránkách školského odboru magistrátu Prahy
 • přípravné kurzy Gymnázia Litoměřická
 • 4 roky předsedkyní komise matematiky a fyziky
 • praxe školní asistentky
 • mnoho soukromě připravených studentů na zkoušky na ZŠ, SŠ i VŠ

Ráda hraji na housle a velmi aktivně sportuji. Nejčastěji se věnuji volejbalu, badmintonu a zejména v létě také paddleboardingu. Chovám dvě kočky rasy Ragdoll.

Martina Hetmerová, matematika

Martina Hetmerová

od r. 1993 Gymnázium Přípotoční

 • 15 let předsedkyní předmětové komise Ma+Fy
 • 15 let přípravných kurzů
 • 5 let lektorka AV media

Učila jsem také na soukromém tenisovém gymnáziu. Studenti na mé výuce oceňují dobrou přípravu, ke které mi pomáhá mé celoživotní vzdělávání:

         – Matematika efektivně, moderně a nově
         – Cesty k efektivnější výuce – umění komunikace
         – Tablety a další žákovská zařízení ve výuce
         – Moderní nástroje a inovativní postupy pro 2. stupeň
         – Lektorský kurz AV Media
         – Robotika – Matematická gramotnost
         – Clil v matematice – Erasmus plus – Oxford
         – Matematická gramotnost
         – Nejlepší aplikace pro výuku – Europass Teacher Academy – Barcelona – Erasmus

Libuše Chaloupecká, český jazyk

Libuše Chaloupecká

od r. 2011 Gymnázium Na Pražačce (Praha)
aktuálně na rodičovské "dovolené"

– organizace literárních a jazykových soutěží a přehlídek pro děti (Demosthenes, Poetické setkání, Scénické čtení, Slam poetry)
– od r. 2017 prezenční i online skupinové lekce přípravy na víceletá gymnázia
– 2022 výuka ukrajinských uprchlíků a jejich integrace do českého vzdělávání

Jsem absolventkou Pedagogické fakulty Karlovy univerzity, mojí aprobací je český jazyk a ruský jazyk.
Na Gymnáziu Na Pražačce už několik let vedu přípravné kurzy pro zájemce o studium na víceletém gymnáziu.
Kromě toho se také dlouhodobě zabývám výukou češtiny pro cizince se zaměřením na rusky mluvící studenty.
Mezi mé zájmy patří literatura, divadlo, příroda, naše fenka Agnes a nyní také syn, se kterým jsem momentálně na mateřské dovolené.

Jana Málková, matematika

Jana Málková

24 let Gymnázium Voděradská (Praha)

 • 15 let zkušeností s přípravou a hodnocením přijímacích testů pro gymnázium Voděradská
 • zkušenosti s přípravou na přijímací zkoušky na střední i vysoké školy
 • absolvování dvouletého kurzu formativního hodnocení

Jak učím? Snažím se o pochopení podstaty, o komentování různých postupů řešení. Mám ráda otázku „Proč?“, která přináší nové pohledy na problém. Věřím, že matematiku se může naučit každý, jen si musí věřit a trénovat.

Jaké mám koníčky? Ráda cestuji a učím se cizí jazyky. Moje srdcovka jsou Japonsko a japonština. (A v jazykových kurzech se cítím jako žák, kterému něco nejde, nepochopil, zapomněl, … 😉)

Eva Šafandová, matematika

Eva Šafandová

36 let praxe
nyní na Gymnáziu Luďka Pika v Plzni - Doubravce

 • 11 let garantka Středoškolské odborné činnosti (Plzeňský kraj)
 • od roku 2010 spolupráce s Cermatem (školení maturitních komisařů)
 • vedení přípravných kurzů k přijímacím zkouškám na gymnáziu
 • spoluautorka učebnice Matematika – přehled středoškolského učiva
 • příprava žáků na matematické a fyzikální olympiády a soutěže (Technická olympiáda Plzeňského kraje, Technika má zlaté dno, Dron)
 • vedení Kroužku moderních technologií

Jsem matka dvou dětí a babička brzy již čtyř vnoučat. 🙂
A taky náruživá cyklistka.

Pavel Skalný, matematika

Pavel Skalný

11 let praxe
nyní Wichterlovo gymnázium (Ostrava)

 • od roku 2007 vedoucí skautského oddílu
 • 2019 Pedagogická stáž na Czech Academic City Erbil (Severní Irák)
 • 2014-2021 výuka matematiky, statistiky a programování (Katedra matematiky a deskriptivní geometrie Vysoké školy báňské)
 • 2008 roční studium Historie na univerzitě ve Würzburgu (Německo)

V roli několikanásobného strýčka a otce jsem si osvojil, že každé dítě je originální a ke každému je třeba přistupovat odlišně. V hodinách matematiky je pro mne důležitá pohodová atmosféra. Mým cílem je, aby žák neměl problém se kdykoli na cokoli zeptat. Pokud to trošku jde, rád studentům ukazuji, k čemu matematika je.

Ve volném čase jsou mou největší vášní ježděni na lodích, hra na kytaru a fitness.

Vendula Navarová, český jazyk

Vendula Navarová

10 let Konzervatoř Plzeň
14 let Gymnázium Luďka Pika Plzeň
nyní 9 let Církevní gymnázium Plzeň

 • 18 let zkušeností s vedením přípravných kurzů
 • mnoholetá zkušenost s vyhodnocováním gymnaziálních přijímacích zkoušek
 • garant okresního kola olympiády ČJ
 • bohaté zkušenosti s individuální výukou i on-line výukou

moje motto:
Neboj se zeptat, ráda poradím, vysvětlím. Všechno má řešení.

 

Věra Krůsová, matematika

Věra Krůsová

23 let praxe
nyní Gymnázium Plzeň, Mikulášské náměstí (Plzeň)

 • 2021 ocenění za úspěšnou pedagogickou práci od hejtmanky Plzeňského kraje
 • 2018 1. místo v soutěži Plzeňská PUMA (Pedagog Učící Moderně a Atraktivně)
 • mnoholetá zkušenost s vedením přípravných kurzů na gymnáziu i individuální přípravou ke zkouškám (SŠ i VŠ)
 • od roku 2017 oficiální hodnotitel  testů pro Cermat
 • okresní garantka matematických soutěží

Učení mě baví a snažím se, aby se se mnou nenudili ani moji studenti. Vítám jejich otázky, protože ten, kdo se umí zeptat, o věcech přemýšlí. 🙂

Lucie Jemelková, český jazyk

Lucie Jemelková

20 let praxe
nyní Gymnázium Hladnov (Ostrava)

Učím český jazyk a hudební výchovu a tyto obory jsou zároveň mými největšími koníčky: mám ráda knihy, hudbu a divadlo.

Ráda učím v „klasickém“ i online prostředí.  Podílím se na zajišťování akcí pro studenty (olympiáda, recitační soutěž) a podporuji žáky ve vlastní literární tvorbě (literární soutěže, almanach poezie). Spolupracuji s jazykovou školou na organizaci a hodnocení zkoušek z českého jazyka pro cizince.

Dlouhodobě pracuji také jako jazyková korektorka, zaměřuji se především na odborné texty z oblasti společenských věd.

Iva Skybová, matematika

Iva Skybová

31 let praxe
nyní Gymnázium Hladnov (Ostrava)

 • ocenění Výrazná pedagogická osobnost roku (Moravskoslezský kraj)
 • dlouhodobé zapojení do mezinárodních projektů : Math4u – metodik; Creative Classrooms Lab; eTwinning; ITEC; Math in English
 • autorka projektu English in Math – projekt oceněný Evropskou jazykovou cenou LABEL
 • lektorka kurzů pro učitele matematiky (KVIC, SCIO, Hello,…)
 • vedení pedagogické praxe budoucích učitelů (Ostravská univerzita)
 • dlouholetá zkušeností s vedením přípravných kurzů (SŠ I ZŠ)
 • předsedkyně předmětové komise matematiky
 • dlouholetá členka Jednotky českých matematiků a fyziků

a další…

Kompetence našeho týmu

 • Jsme tým profesionálních učitelů
 • Máme mnohaleté zkušenosti s přijímacími zkouškami
 • Často jsme přímo autoři přijímačkových testů
 • Roky úspěšně pomáháme žákům s přípravou na přijímačky, individuálně i ve skupinách
 • Naše motto je přátelskost a podpora

Chcete se na něco zeptat?