Český jazyk 7

Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started

Žádné cvičení prosím nevyplňuj, dokud ti ho tvůj učitel nezadá jako úkol.

Všechny materiály v tomto kurzu budou dostupné nejméně do 16. dubna. Můžeš se k nim před přijímačkami kdykoliv vrátit a zopakovat si, co potřebuješ!