Možnosti splátek a podmínky rezervace – kurzy 2024/2025

Rezervace je vlastně první splátka kurzu. Dělá z Vás dělá našeho zákazníka. Tím pádem máte přednost před ostatními, kteří ještě naši zákazníci nejsou. A my jsme povinni zajistit pro Vás nejen volné místo, ale také dostatečnou možnost výběru vhodného termínu.

Prakticky to znamená, že až budeme mít hotový rozvrh (nejspíše 1. září), vyzveme Vás, abyste si vybrali. Do 6. září garantujeme možnost výběru pro Vás přinejmenším z pěti různých termínů.

Rezervace je do 31. července nezávazná: vrátíme Vám 100 % ceny, pokud se rozhodnete rezervaci vzdát. Od srpna dále je naopak závazná – pokud místo nevyužijete, peníze nevracíme.

Možnost splátek

Cena kurzu pro Vás platí ta, kterou vidíte v okamžiku vytvoření rezervace. (S postupem času se může cena zvyšovat, ale pro Vás už ne.) V září při zápisu do kurzu se můžete rozhodnout, jestli uhradíte kurz (zbývající částku) najednou, nebo v šesti stejně vysokých splátkách. Pokud využijete možnost splátek, počítejte s celkovým navýšením ceny kurzu o několik stokorun.

1. splátka se hradí v okamžiku zápisu, tedy na začátku září.
Zbývajících pět splátek se hradí měsíčně v říjnu, listopadu, prosinci, lednu a únoru. Vždy nejpozději 12. den v měsíci.