Typické přijímačkové úlohy: ČJ 5

Jak nepřijít o body v typických úlohách

Základní skladební dvojice

zdroj: Cermat 2021

Doporučení: Zkus větu co nejvíce zjednodušit.

Zkus škrtat vše, co jde, aby pořád bylo jasné, kdo něco dělá a co dělá.
Zůstane ti podmět a přísudek.

Ze všech písemností se dochovaly jen kopie listin dokládajících založení.
Ze písemností se dochovaly kopie listin dokládajících založení.
Ze písemností se dochovaly kopie listin.
Se dochovaly kopie listin.
Se dochovaly kopie.

Každý rytíř by svůj hrad bránil před útokem nepřátel.
Každý rytíř by svůj hrad bránil před útokem.
Rytíř by hrad bránil před útokem.
Rytíř by hrad bránil.
Rytíř by bránil.

 • Na podmět se zeptej Kdo? Co?
  (V ukázkové úloze si odpovíš „kopie“ a v druhé větě „rytíř“.)
 • Na přísudek se zeptej Co dělá?
  (V ukázkové úloze si odpovíš „(kopie) dochovaly“ a v druhé větě „(rytíř) bránil“.)
 • Zkontroluj, jestli se ke slovesu ještě nevážou další „neoddělitelná“ slova.
  (kopie se dochovaly; rytíř by bránil)

Nezapomeň

 • Podmět a přísudek se musí shodovat v osobě, čísle a rodě. To, co napíšeš, musí znít česky!
 • Součástí přísudku jsou i některá „neoddělitelná“ slova: (být, by, se, si)
  a) budu zpívat, je rychlý, byl potrestán
  b) utekl by, bránil by
  c) osprchuji se, jmenuji se, podívej se
 • Podmět může být i několikanásobný:
  Tatínek a maminka se smáli.
  Herci i diváci tleskali.
 • Když je podmět několikanásobný, piš mezi části podmětu čárku (herci, diváci) nebo spojku, která je ve větě (herci i diváci)
 • Existují „chytáky“ s tak zvaným nevyjádřeným přísudkem. V testech se ale neobjevují, tak se tím nenech plést.
  (Jsou to věty jako: Prší. Dívají se. Je hezky. Asi umřu.)

Skládání „rozstříhaného“ textu

zdroj: Cermat 2022

Doporučení: Vyhledávej navazující věty

Jakmile najdeš dvě navazující věty, zapiš si, které dva kousky textu na sebe musí navazovat.

 • Přečti si všechny části textu, abys věděl, o čem text asi je.
 • Vypisuj si dvojice (trojice, čtveřice), u kterých si seš jistý/á, že na sebe navazují.
  (V obrázku níže jsme barevně vyznačili navazující věty – je možné je k sobě „přilepit“.)
 • Když máš dost spojených kousků, zkus to poskládat celé.
 • Nakonec si to celé přečti, jestli to dává smysl.

Barevně jsme vyznačili navazující věty – je možné k sobě tyto ústřižky textu “přilepit”.

Nezapomeň

 • Vyplatí se zvýrazňovat si věty a dělat si poznámky.
 • Navazovat nemusí pouze poslední a první věty jednotlivých kousků textu.
 • Za částečně vyřešenou úlohu nedostaneš ani bod: musíš mít vše správně.

Popisování obrázků

zdroj: Cermat 2023

Doporučení: Postupuj tak, abys žádnou větu nemusel(a) číst víc než jednou.

Jde o čas!
Zkus třeba tento postup:

 • Přečtu si první větu možnosti A. Napíšu si čísla všech obrázků, na které to sedí.
  V celé skříňce je lichý počet kulatých lahví. -> obrázky 1, 2, 3
 • Přečtu si druhou větu možnosti A. Škrtnu čísla obrázků, na které to teď už nesedí.
  Na dolní polici skříňky je maximálně jedna prázdná láhev. -> zůstávají obrázky 2, 3
 • Přečtu si poslední větu možnosti A. Ta rozhodne.
  Méně než polovina všech lahví ve skříňce je se zátkou. -> zůstává jen obrázek 2
 • A je to! Tohle opakuj u dalších možností, dokud nemáš všechny čtyři obrázky popsané.
  Čísla obrázků si piš vedle možností a postupně si je škrtej:

Nezapomeň

 • popisů je vždy více než obrázků, takže ti některé popisy zbudou
 • čti popisy obrázků až do konce
 • do zadání si můžeš psát, tak toho využij
 • často potřebuješ znát pojmy lichý a sudý

Změna slovního druhu

zdroj: Cermat 2023

Doporučení: Urči slovní druh zadaného slova a zapomeň na zbytek výchozího textu.

Jakmile víš, že jde o sloveso, soustřeď se už jen na slovo stát a jeho jiné významy.

Tipy a triky, jak nepřijít o body

 • Velmi často je hledaným slovním druhem podstatné jméno.
 • Předložky ve výsledné větě se taky počítají jako slovo.
 • Vyhni se slovům, u kterých si nejsi jistý/á pravopisem.

Co ti neuznají

 • Jmenuji se Robin Stát. Nesmíš slovo používat jako název nebo jméno.
 • Krásný stát Česká republika. Dobrý slovní druh, ale ve větě chybí přísudek.
 • Nezapomeň na svůj rodný stát. O slovo navíc. I předložka na se počítá jako slovo.

ANO/NE — tvrzení o textu

zdroj: Cermat 2021

Doporučení: Nejprve si přečti tvrzení, o kterých máš rozhodnout.

Text si pak můžeš přečíst s tím, že už víš, co tě na něm zajímá.

 • Nejprve si přečti všechna tvrzení.
 • Pak si čti celý text a zvýrazňuju si místa, kde se něco k tvrzením píše. (Zatím nic nerozhoduj.)
 • Když znáš celý text, jdi rozhodovat – vracej se už jen k označeným místům.

Nezapomeň

 • Tvrzení mohou být „zpřeházená“, jejich pořadí nemusí odpovídat pořadí v textu.
 • Počítá se pouze to, co je v textu – nesmím použít to, co sám o věci vím.
 • Někdy rozhoduje jediné důležité slovíčko (větší, alespoň, více, …)
 • Pozor na jména osob a vztahy mezi nimi.

Hledání příbuzných slov

zdroj: Cermat 2022

Doporučení: Urči si kořen slova a začni žvatlat!

Zkus generovat náhodná nová slova splňující zadání – ono tě to trkne.

 • První otázka chce dvouslabičné přídavné jméno podle vzoru mladý. Pojďme generovat náhodná nová slova, dokud nás to netrkne…
  cvidý, cvisný, cvirný, cvižký, cvikný, cvičný – a je to!
 • Druhá otázka chce tříslabičné podstatné jméno podle vzoru žena. Pojďme opět žvatlat…
  tajička, tajemna, tajnostka, tajnůstka – to by šlo! – netajka, utajka, netajna, utajna, tajena, tajenka – to by taky šlo!

Nezapomeň

 • To slovo tě musí trknout – když nemáš nápad během krátké chvíle, jdi na další úlohu a vrať se později.
 • Vyplatí se nalezené slovo zkontrolovat, jestli vyhovuje úplně všem požadavkům.