Typické přijímačkové úlohy: ČJ 9

Jak nepřijít o body v typických úlohách

Základní skladební dvojice

zdroj: Cermat 2021

Doporučení: Zkus větu co nejvíce zjednodušit.

Zkus škrtat vše, co jde, aby pořád bylo jasné, kdo něco dělá a co dělá.
Zůstane ti podmět a přísudek.

Na nástěnce byl zveřejněn rozpis tréninků na hřišti i závodů na stadionu.
Byl zveřejněn rozpis tréninků na hřišti i závodů na stadionu.
Byl zveřejněn rozpis tréninků i závodů.
Byl zveřejněn rozpis.

Zástupy fanoušků mířících na zápas mistrovství musely projít kontrolou.
Zástupy fanoušků mířících na zápas musely projít kontrolou.
Zástupy fanoušků musely projít kontrolou.
Zástupy musely projít kontrolou.
Zástupy musely projít.

 • Na podmět se zeptej Kdo? Co? (V ukázkové úloze si odpovíš „rozpis“ a&nbspv&nbspdruhé větě „zástupy“.)
 • Na přísudek se zeptej Co dělá? (V ukázkové úloze si odpovíš „(rozpis) zveřejněn“ a&nbspv&nbspdruhé větě „(zástupy) musely projít“.)
 • Zkontroluj, jestli se ke slovesu ještě nevážou další „neoddělitelná“ slova. (rozpis byl zveřejněn; zástupy musely projít)

Nezapomeň

 • Podmět a přísudek se musí shodovat v osobě, čísle a rodě. To, co napíšeš, musí znít česky!
 • Součástí přísudku jsou i slovesa moci, smět, muset:
  Rybičky musely uplavat.
  Cestující nesmí telefonovat.
  můžu i
   odejít.
 • Součástí přísudku jsou i některá „neoddělitelná“ slova: (být, by, se, si)
  a) budu zpívat, je rychlý, byl potrestán
  b) utekl by, bránil by
  c) osprchuji se, jmenuji se, podívej se
 • Podmět může být i několikanásobný:
  Tatínek a maminka se smáli.
  Herci i diváci tleskali.
 • Když je podmět několikanásobný, piš mezi části podmětu čárku (herci, diváci) nebo spojku, která je ve větě (herci i diváci)
 • Existují „chytáky“ s tak zvaným nevyjádřeným přísudkem. V testech se ale neobjevují, tak se tím nenech plést.
  (Jsou to věty jako: Prší. Dívají se. Je hezky. Asi umřu.)
 • Totéž platí pro přísudek, který není slovesem – v testech to neuvidíš.
  (Jsou to věty jako: Žabička hop přes potok. A myška hnedka písk, písk.)

Skládání „rozstříhaného“ textu

zdroj: Cermat 2022

Doporučení: Vyhledávej navazující věty

Jakmile najdeš dvě navazující věty, zapiš si, které dva kousky textu na sebe musí navazovat.

 • Přečti si všechny části textu, abys věděl, o čem text asi je.
 • Vypisuj si dvojice (trojice, čtveřice), u kterých si seš jistý/á, že na sebe navazují.
  (V obrázku níže jsme barevně vyznačili navazující věty – je možné je k sobě „přilepit“.)
 • Když máš dost spojených kousků, zkus to poskládat celé.
 • Nakonec si to celé přečti, jestli to dává smysl.

Barevně jsme vyznačili navazující věty – je možné k sobě tyto ústřižky textu “přilepit”.

Nezapomeň

 • Vyplatí se zvýrazňovat si věty a dělat si poznámky.
 • Navazovat nemusí pouze poslední a první věty jednotlivých kousků textu.
 • Za částečně vyřešenou úlohu nedostaneš ani bod: musíš mít vše správně.

ANO/NE — tvrzení o textu

zdroj: Cermat 2021

Doporučení: Nejprve si přečti tvrzení, o kterých máš rozhodnout.

Text si pak můžeš přečíst s tím, že už víš, co tě na něm zajímá.

 • Nejprve si přečti všechna tvrzení.
 • Pak si čti celý text a zvýrazňuju si místa, kde se něco k tvrzením píše. (Zatím nic nerozhoduj.)
 • Když znáš celý text, jdi rozhodovat – vracej se už jen k označeným místům.

Nezapomeň

 • Tvrzení mohou být „zpřeházená“, jejich pořadí nemusí odpovídat pořadí v textu.
 • Počítá se pouze to, co je v textu – nesmím použít to, co sám o věci vím.
 • Někdy rozhoduje jediné důležité slovíčko (větší, alespoň, více, …)
 • Pozor na jména osob a vztahy mezi nimi.

Hledání příbuzných slov

zdroj: Cermat 2022

Doporučení: Urči si kořen slova a začni žvatlat!

Zkus generovat náhodná nová slova splňující zadání – ono tě to trkne.

 • První otázka chce dvouslabičné podstatné jméno podle vzoru kuře. Pojďme generovat náhodná nová slova, dokud nás to netrkne…
  to mladře,  to mladskle, to mladště, to mladtě, to mládtě, to mládě – a je to!
 • Druhá otázka chce tříslabičné přídavné jméno podle vzoru jarní. Pojďme opět žvatlat…
  zvěření, zvěřoní, zvěřiní, zvěrstvoní, zvíření, zvířecí – a je to!

Nezapomeň

 • To slovo tě musí trknout – když nemáš nápad během krátké chvíle, jdi na další úlohu a vrať se později.
 • Vyplatí se nalezené slovo zkontrolovat, jestli vyhovuje úplně všem požadavkům.