Typické přijímačkové úlohy: Ma 5

V těchto úlohách o body určitě nepřijdeš!

Obsah obrazců

Ve čtvercové síti jsou zakresleny bíle obrazce A, C, E a tmavé obrazce B, D, F.
Vrcholy všech obrazců leží v mřížových bodech čtvercové sítě. obsah obrazce C je 9 cm2.

zdroj: Cermat 2023

Jak vypočítat jakýkoliv obsah?

Doporučení:
Na každý trojúhelník se dá "nalepit" obdélník.

Dokresli si ke každému trojúhelníku obdélník.

Trojúhelník A je polovinou modrého obdélníku.
Obdélník má 8 cm2. Takže trojúhelník A má 4 cm2.

Trojúhelník B je polovinou zeleného obdélníku.
Obdélník má 2 cm2. Takže trojúhelník B má 1 cm2.

Když je trojúhelník takovýto, pomůžeme si dvěma obdélníky.

Trojúhelník D rozdělíme na dvě „obdélníkové“ části.
Oranžový obdélník má 2 cm2, fialový 4 cm2.
Takže trojúhelník D má polovinu z nich, tedy 3 cm2.

Když je trojúhelník nejdivnější, pomůže zjistit obsah toho, co chybí okolo!

Můžeme z celého čtverce odstřihnout žlutý a červený trojúhelník.
Červený má 2 cm2, žlutý 8 cm2.

Z celého čtverce (16 cm2) tak na trojúhelník F zbývá 6 cm2.

Typická slovní úloha

zdroj: Cermat 2023

Tříhlavý draci, dva nebo tři zákusky na jednom tácku, mince v kasičce – vše se řeší stejně!

Doporučení:
Dorovnej počty obou skupin

Úloha se stane snadnou, když na chvíli pošleš stranou ty, kteří tam jsou navíc.

 • 84 nohou znamená, že všech bytostí je 28.
 • 8 tříokých bytostí je tam navíc – pošleme je pryč. Co se stane?
 • Zůstává nám ve hře 20 bytostí. A zároveň žádných bytostí není přesila…
 • Právě jsme zjistili, že bytostí nám zůstalo 10 a 10.
 • Vrátíme zpět 8 tříokých bytostí. Takže víme, že tříokých je 18 a čtyřokých je 10.
 • A je to! Počet očí máme hned: 18 x 3 + 10 x 4 = 94

Typická slovní úloha

Když se dávají dohromady tři věci nebo třeba tři kamarádi, je to často stejné…

zdroj: Cermat 2023

Doporučení:
Kresli si obdélníčky velké podle ceny zákusků

Jakmile si správně nakreslíš cenu (obdélníčky), máš vyhráno!

 • Začneme  tím, co zadání přímo prozrazuje: cenu druhého zákusku. Je to o třeni méně než 72 Kč. Takže 48 kč.
 • Dobrý obrázek obsahuje všechny tři zákusky a je vidět, že třetí zákusek tvoří třetinu.
 • Najednou je vidět, že první dva zákusky musí dohromady tvořit první dvě třetiny.
 • 72 + 54 korun je 136 Kč, a to jsou dvě třetiny celkové ceny.
 • Třetí zákusek představuje třetí (jednu) třetinu, takže 126 Kč (cenu dvou třetin) vydělíme dvěma: 63 Kč.

Poslední "pekelná" úloha

Kreslit si velké obrazce se vážně nevyplatí!
Musíme najít pravidlo.

zdroj: Cermat 2023

Doporučení 1:
Na první otázku stačí představit si další obrázek.

Čtvrtý obdélník se rozšíří oběma směry – stačí spočítat čtverečky.

 • Soustředím se nejprve jen na bílé čtverečky zvlášť, pak zvlášť na šedé.
 • Bílé čtverečky: je vidět, že na výšku budou 4, na šířku 7. 4 x 7 = 28.
 • Šedé čtverečky: na výšku jsou 3, na šíku 8. 3 x 8 = 24.
 • Všech čtverečků je tedy 52.

Doporučení 2:
Najdi pravidlo, podle kterého obdélník roste.

Jak dopadne jedno další rozšíření?
Červeně jsou nové bílé čtverečky.
Modře jsou nové šedé čtverečky.

 • Vidíme pravidlo pro rozšíření na výšku: vždy jeden nový šedý a jeden nový bílý čtvereček.
 • Vidíme také pravidlo pro rozšíření do šířky: vždy dva nové bílé a dva nové šedé čtverečky.
 • Díky pravidlům dokážeme velmi rychle počítat bílé a šedé čtverečky:
  – na obrázku výše je 5. obdélník, má 5×9 bílých a 4×10 šedivých čtverečků
  – další obdélník bude mít 6×11 bilých a 5×12 šedivých
  – další obdélník bude mít 7×13 bílých a 6×14 šedivých – a to je on
 • Zjistili jsme, že 7. obdélník má 91 bílých a 84 šedivých čtverečků. Rozdíl je 7. Odpověď je 91.