Návody pro účastníky kurzů

Aktualizováno: 2. února
(Pokud Vám zde nějaká informace chybí, pište prosím na [email protected].)

Pro účastníky intenzivního opakovacího kurzu (od 28. března)

Toto je manuál pro žáky, kteří jsou v kurzech už od října. V opakovacím kurzu všechny informace v tomto manuálu platí stejně. Některé jsou ovšem navíc: jsou to především informace ohledně domácích úkolů (ty v opakovacím kurzu nejsou).

I. Před začátkem kurzu

Doporučujeme podívat se na toto video (5 min). 
Jsou v něm všechny hlavní informace k této části manuálu.

Kdy se učí a kdy ne?

První hodina proběhne v týdnu od 2. října.

V každém případě platí to, co ti řekne tvůj učitel. Může vyhlásit nějakou výjimku. Očekáváme ale, že kurz proběhne takto:
od 2. do 22. října (první tři lekce)
od 23. do 29. října neučíme (podzimní prázdniny)
od 30. října do 17. prosince (dalších sedm lekcí) – učíme i ve svátek 17. listopadu
od 18. prosince do 7. ledna neučíme (vánoční prázdniny) – v tomto čase mohou proběhnout náhrady nějakých lekcí, které během podzimu odpadnou
od 8. ledna do 24. března (dalších jedenáct lekcí) – pokud na jaře nějaká lekce odpadne, kurz se prodlouží do konce března

Přijímací zkoušky deváťáků mají tyto termíny:

  • 1. termín: pátek 12. dubna 2024
  • 2. termín: pondělí 15. dubna 2024

Přijímací zkoušky páťáků a sedmáků mají tyto termíny:

  • 1. termín: úterý 16. dubna 2024
  • 2. termín: středa 17. dubna 2024

Co musím mít v počítači?

Jen aplikaci Zoom. Aplikace Zoom je zcela bezpečná a pro vás zdarma (licence platíme my). Pro všechny funkce je dobré si aplikaci nainstalovat do počítače. Stáhnout ji můžete zde.

Když spustíte aplikaci Zoom, můžete si spustit svou novou videokonferenci (new meeting). Poté se vám otevře okno s novou videokonferenční místností, ve které si otestujte obraz  a zvuk. (Zapnutá kamera je při webináři povinnost.) Vlevo dole je vedle ikony mikrofonu (s napísem “mute”) šipečka, která otevře menu. V něm je “test speaker & microphone”. Otestujte, že je vás dobře slyšet. V tomtéž menu nahoře vidíte, které mikrofony jsou k vašemu PC připojeny a který mikrofon se PC snaží použít. Pokud nejste slyšet nebo vidět, zkuste v tomto menu vybrat jiný mikrofon nebo kameru.

Kliknětě pro zvětšení obrázku
Kliknětě pro zvětšení obrázku

Jak se přihlásím do svého účtu? Co když neznám heslo?

Na těchto stránkách (www.dostansenagympl.cz) najdete odkaz “Můj účet” v hlavním menu vpravo nahoře. Zde můžete pro přihlášení použít uživatelského jméno (vytvořené při objednávce kurzu), ale i e-mailovou adresu, přes kterou jste kurz objednávali. Je nutné, abyste tento přístup měli funkční, protože do kurzu se dostanete jen po přihlášení do svého účtu.

Pokud si nepamatujete heslo, využijte možnost nastavit si heslo nové.

Kliknětě pro zvětšení obrázku

Prosíme, nastavte jméno a e-mail žáka

Aby každý učitel viděl skutečného jméno žáka, prosíme o zápis jména. Po přihlášení do svého účtu klikněte na Detaily účtu a zapište jméno.

E-mailová adresa, kterou na tomto místě můžete změnit, nemá vliv na to, na kterou adresu bude učitel případně kontaktovat rodiče. Kontaktní adresa je vždy původní e-mail, ze kterého rodič vytvářel objednávku kurzu. Hodí se zde nastavit adresu žáka, protože na tuto adresu bude systém odesílat zprávu, když učitel okomentuje nějakou odevzdanou úlohu textovým komentářem.

Kliknětě pro zvětšení obrázku

Jak poznám, že jsem ve správném kurzu?

Ve svém uživatelském účtu vidíte dole nadpis Tvoje Kurzy. Pod ním je seznam všech kurzů, do kterých máte z tohoto účtu přístup.
(Přístup se Vám objeví zpravidla do 24 hodin od uhrazení kurzu.)

Kliknětě pro zvětšení obrázku

Klikněte na název kurzu (například Matematika 5), poté se otevře obsah kurzu. Pozor, častá chyba je, že člověk klikne na modré kolečko na pravém okraji řádku – tím se neotevírá obsah kurzu, kliknout je potřeba na název na levém okraji řádku.

Když se otevře obsah kurzu, nad modrým tlačítkem je napsané, do které skupiny máte přístup. Název skupiny bude obsahovat den a čas, ve kterém váš kurz probíhá. Na obrázku níže je napsaná “1. skupina”, vy tam uvidíte například “M9 – čtvrtek 15:30”.
(Pokud zde vidíte jiný čas, než se kterým počítáte, bez odkladu prosím napište na [email protected].)

Kliknětě pro zvětšení obrázku

Jak se připojím k hodině?

V uživatelském účtu kliknete na svůj kurz (na jeho název, tedy na levý okraj řádku, ne na modré kolečko vpravo). Poté uvidíte obsah kurzu. Uprostřed je modré tlačítko “Připojit se ke schůzce”.

Kliknětě pro zvětšení obrázku

Toto tlačítko ve vašem počítači spustí aplikaci Zoom a připojí vás ke schůzce. Pokud se připojíte v době, kdy ještě není připojený učitel, uvidíte na obrazovce něco podobného, jako je na obrázku níže. Waiting for the host to start the meeting.

Když uvidíte tento vzkaz, zůstaňte a nic nezavírejte. Aplikace Zoom vás připojí k videokonferenci automaticky, jakmile dorazí učitel.

Kliknětě pro zvětšení obrázku

Musím kupovat nějaké učebnice?

V matematice ne. V českém jazyce možná ano. Bude záložet na tom, co vyhlásí učitel na první lekci. Nemusíte se ale bát, že by na první lekci bylo potřeba mít nějakou knížku – a kdo by ji neměl, nemohl by pracovat. Předem není potřeba nic řešit, na začátku se bude určitě pracovat jen s tím, co bude dostupné v počítači.

II. V průběhu kurzu

Doporučujeme podívat se na toto video (5 min). 
Jsou v něm všechny hlavní informace k této části manuálu.

Kde najdu domácí úkoly, záznamy hodin a další?

V rozkliknutém kurzu se nachází:
a) Nástěnka kurzu: zde najdete materiály od svého učitele, například obrázky nebo PDF.
b) Nahrávky hodin: zde se nacházejí záznamy všech proběhlých lekcí.
c) Cvičné testy a procvičování se nachází pod nadpisem Kurz, obsah kurzu. Učitelé budou zadávat z týdne na týden práci, jejíž zadání je právě v těchto lekcích dole.

Kliknětě pro zvětšení obrázku

Jak mám odevzdávat domácí úkoly?

Učitel vždy řekne, jaké cvičení má být do příští lekce hotové. Nedělej žádná cvičení předem!

V každém kurzu se dole nachází nadpis Kurz, obsah kurzu, pod kterým je seznam všech lekcí. Klikni na název lekce (ne na modré kolečko vpravo). Otevře se seznam obsahu celé lekce.

Některé řádky znamenají pouze materiál k opakování. Některé řádky obsahují cvičení. Jsou označená ikonkou na levém okraji před názvem.

Kliknětě pro zvětšení obrázku

Když klikneš na název cvičení, uvidíš dvě záložky: TestiMateriály. V záložce Test je formulář, do kterého napíšeš své řešení. V záložce Materiály najdeš PDF se zadáním úloh. 

Kliknětě pro zvětšení obrázku

Co když musím odevzdat řešení úlohy na fotce?

Až otevřete formulář pro odesílání výsledků, většinu otázek vyplníte obyčejně jako číselnou odpověď. Některé úlohy (typicky geometrické) se ale odevzdávají jako fotka papíru. Při nahrávání fotky je nutné udělat dva kroky. 1. Vybrat soubor tlačítkem “procházet”. 2. Kliknout na modré tlačítko “Nahrát soubor”.

Na obrázku níže je vidět situace, ve které už byl úspěšně nahrán soubor k úloze 7.1 (objeví se zelené potvrzení), ale u úlohy 7.2 byl soubor pouze zvolen (je tam vidět jeho název “zoom.jpg”, ale uživatel zatím nekliknul na tlačítko “nahrát soubor”. V tuto chvíli se vybraný soubor neodešle a učitel ho nebude moci hodnotit. Uvidí pouze řešení úlohy 7.1. Je tedy vždy potřeba kliknout na tlačítko “Nahrát soubor”.

Kliknětě pro zvětšení obrázku

Vyhodnocení testů a domácích úloh

Ihned po odeslání výsledků se zobrazí statistika. Pozor, v těchto výsledcích zatím nejsou započítané úlohy, které jste odevzdali jako fotku. Konečné hodnocení se dozvíte za nějaký čas na úvodní stránce svého uživatelského účtu (čtěte dále).

Kliknětě pro zvětšení obrázku

V uživatelském účtu se na spodním okraji stránky nachází sekce “Tvoje kurzy”. Neklikejte na název svého kurzu, ale pouze na modré kolečko vpravo. Otevře se statistika odevzdaných cvičných testů a domácích úkolů ve všech proběhlých lekcích.

Po kliknutí na modré kolečko se otevře tabulka s dosud odevzdanými výsledky. Jak tabulce rozumět?

Na obrázku níže červená šipka ukazuje na malou ikonku. Když na ni kliknete, objeví se podrobné vyhodnocení pro každou úlohu zvlášť. Včetně úloh, které učitel obodoval ručně. Na obrázku je vidět, že v případě testu 500 uživatel neodeslal žádné fotky. V případě testu 502 odeslal na fotkách řešení dvou úloh, z nichž jedna už byla obodována, druhá ne. Pokud jste tedy odevzdali úlohy na fotkách a v tabulce vidíte, že již bylo obodovány, vidíte také konečné skóre. (Pokud tabulka s nápisy “zatím nebodováno” vidět není, znamená to, že jste žádné fotky neodeslali.)

Kliknětě pro zvětšení obrázku

Řešení cvičných testů z matematiky na videu

Naše cvičné testy z matematiky jsou vybaveny podrobným výkladem možného řešení na videu. Nezapomeňte toho využít. Vždy po odeslání výsledků cvičného testu se podívejte do zadání testu, najdete tam video s výkladem.

III. Řešení problémů

Komunikace mezi rodiči a učitelem

V průběhu kurzu dostane každý rodič minimálně jednou (nevyžádnou) zprávu o tom, jak se jeho dítěti v kurzu daří, jak spolehlivě pracuje a jestli učitel vidí nějakou příležitost dítě podpořit nebo mu nějak jinak pomoct. Toto proběhne buď e-mailem nebo po telefonu.

Pokud bude mít učitel dojem, že něco není správně (například si dítě vypíná kameru nebo nechce aktivně spolupracovat a podobně), obrátí se na rodiče bez větší prodlevy. Totéž může udělat rodič. Kontakt na učitele najdete na nástěnce kurzu. (Podívejte se prosím výše do odstavce “Kde najdu domácí úkoly, záznamy hodin a další?)

Co když nějakou lekci minu, třeba kvůli nemoci?

Každá lekce má svůj záznam, který je dostupný jen žákům v dané skupině. Podívej se prosím výše do tohoto návodu do odstavce “Kde najdu domácí úkoly, záznamy hodin a další?”

Co mám dělat, když se mi seká zvuk nebo obraz?

To se děje, když je internetové připojení příliš slabé. Pokud se “trhá” obraz nebo zvuk jen u jednoho řečníka a ostatní jsou vidět a slyšet plynule, je problém u něj. Pokud se to “trhá” u všech, je problém s internetem u vás.

První řešení je vypnout všechny aplikace, které by mohly zatěžovat připojení (stahování, internetový prohlížeč, …).

Další nouzové řešení je dočasně vypnout kameru v Zoomu. Internetové připojení se nebude zatěžovat odesíláním obrazu a poběží lépe.

Doporučujeme změřit si rychlost připojení. Pro hladký chod videokonference je potřeba alespoň 8 Mbit/s při stahování a 1 Mbit/s při odesílání dat.