Vše o zkouškách
Co by měli rodiče vědět?

1. Měsíce a týdny před zkouškami

Přihlášky, potvrzení, příprava, ...

 

Jak celý proces přijímacích zkoušek probíhá?

Začíná podáním přihlášky. Pak žáci skládají 1. kolo přijímacích zkoušek. To je to kolo, ve kterém se rozhodne o drtivé většině žáků, a také kolo, ve kterém se píšou státní testy, které jsou pro všechny školy povinnou součástí zkoušek. 2. kolo je již jen „doplňovací“ – slouží pro obsazení volných míst ve školách, které nenaplnily svou kapacitu v 1. kole. (To nebývá případ gymnázií a jiných hodně žádaných škol.)

Jaké jsou termíny pro rok 2023?

Střední školy a čtyřletá gymnázia: 13. a 14. dubna 2023
Šestiletá a osmiletá gymnázia: 17. a 18. dubna 2023

Náhradní termíny pro všechny typy škol jsou 10. a 11. května.

Kde vzít přihlášku a kam ji poslat?

Přihlášku zpravidla dává žákům učitel na jejich škole. Škola totiž musí na přihlášce potvrdit prospěch žáka. Přihlášku od školy můžete očekávat v lednu nebo únoru. Dostanete dvě přihlášky s razítkem a prospěchem. Pokud ne, vyplatí se na 1. místě kontaktovat třídního učitele a zeptat se přímo jeho, jestli si máte počkat, nebo dělat něco jiného.

Podrobný návod, jak vyplnit přihlášku, najdete zde. Zpravidla se ale vyplatí zavolat přímo na školu, kam se hlásíte, a zeptat se na případné nejasnosti. (Mnoho škol má podrobné informace přímo na svých stránkách.)

Přihlášku doporučujeme poslat na příslušnou školu doporučeným dopisem nebo donést osobně. Nezapomeňte přiložit diplomy a jiná potvrzení o výrazných úspěších. Školy za ně dávají bonusové body, které se připočítávají k bodům získaným v přijímacích zkouškách.

Dvě přihlášky, dva termíny

Žák se může hlásit na dvě školy, respektive na dva různé studijní obory (mohou být na jedné škole). I pokud se chcete dostat jen na jednu školu, určitě si podejte přihlášky dvě: získáte tak možnost účastnit se obou termínů. Tím pádem získáte možnost psát státní testy dvakrát – počítá se vždy lepší výsledek.

Na obě přihlášky vyplňujete obě školy, na které se žák hlásí. Pořadí škol, které na přihláškách uvedete, je důležité pouze a jenom pro termín zkoušek, na které vás škola pozve. 1. škola vás pozve na první termín zkoušek, 2. škola na druhý termín. Na obou přihláškách je tedy potřeba uvést stejné pořadí škol, jinak by se vám termíny překrývaly. (Nemusíte se bát: pokud vás přijmou na obě školy, můžete si vybrat, na jakou nastoupíte. A oba termíny zkoušek jsou stejně těžké.)

Papíry od doktora: více času pro děti se zvláštními potřebami

Pokud myslíte, že máte nárok na kompenzaci například dyslexie, nezapomeňte navštívit školské poradenské zařízení a k přihlášce přiložit posudek, na základě kterého může ředitel školy rozhodnout o navýšení času u zkoušky.

Je ale nutné starat se o to včas, nejlépe už na podzim. Potřebujete totiž podstoupit vyšetření, na které se musíte objednat. Není žádná vzácnost, když se v některých poradnách čeká na termín tři měsíce.

Co musím udělat po podání přihlášky?

Sledovat schránku. Asi dva týdny před přijímacími zkouškami vám škola pošle pozvánku ke zkouškám. Pokud ji týden před zkouškami stále nemáte, volejte.

Je příprava na zkoušky opravdu nutná?

Není. Záleží na míře talentu. A také na tom, na jak žádanou školu se chcete dostat. Přijímací zkoušky jsou totiž svého druhu závod: někdo trénovat nemusí, a přesto dopadne dobře. Někdo má velkou šanci dopadnou dobře, když bude trénovat aspoň trochu. A někdo dokáže zúročit dobrou systematickou přípravu, že svými výsledky překvapí i sám sebe.

Využijte zdarma analýzu dovedností, která dá Vaší přípravě směr!

2. V den zkoušek

Indispozice, pomůcky, náhradní termíny, ...

 

Co dělat v případě indispozice v den zkoušek?

Je nutné omluvit se u ředitele školy. On má pravomoc omluvu uznat nebo neuznat. Na základě uznané omluvy vám umožní účastnit se náhradního termínu. V tom případě Vás čekají plnohodnotné přijímací zkoušky, které se ovšem konají s několikatýdenním odstupem.

Volejte řediteli školy, on Vám případně řekne, jestli žádá potvrzení od lékaře a co dál dělat.

Jaké všechny testy se u zkoušek píšou?

Každá škola je povinná použít státní testy z češtiny a matematiky. Ty jsou dva, už jen to trvá celé dopoledne. K těmto testům si škola může, ale nemusí přidat svoji školní část přijímacích zkoušek. Gymnázia si často přidávají své vlastní testy nebo pohovory. Proto se přijímací zkoušky protahují až do odpoledne.

(K výsledkům v testech se připočítávají také body za předchozí prospěch a bonusové body za doložené úspěchy v olympiádách a soutěžích. To se ale v den zkoušek neřeší.)

Co si vzít s sebou na zkoušky?

Pro identifikaci u zkoušky potřebujete nějaký doklad se jménem a fotkou. Nezapomeňte na vodu a svačinu, zkoušky jsou vyčerpávající. U samotných testů je pak možné používat pouze psací a rýsovací potřeby. Kalkulačka, chytré hodinky nebo pravidla pravopisu nebo slovníky povolené nejsou. Jakákoliv pravítka, kružítka nebo úhloměry naopak ano. Pokud jste zapomněli k přihlášce přiložit diplomy ze soutěží, můžete je zkusit vzít s sebou a předat škole v den konání zkoušek.

Připomeňte si časté chyby, které vedou ke zbytečným ztrátám bodů!

3. Po zkouškách

Výsledky, odvolání, další pokusy, ...

 

Zápisový lístek: Co dělat po přijímacích zkouškách?

Žák dostane od svého učitele (ještě před přijímací zkouškou) jeden zápisový lístek. Ten slouží k tomu, abyste škole dali vědět, že na ni skutečně chcete nastoupit. Máte na to deset pracovních dní po zveřejnění výsledků přijímacích zkoušek.

Co když mě nepřijali?

Podejte odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí na danou školu. Dáte tím najevo, že o danou školu skutečně stojíte a že chcete být náhradník. Pokud na danou školu nenastoupí všichni ti, co úspěšně prošli přijímacími zkouškami (protože třeba půjdou na druhou školu, kde také uspěli), na uvolněná místa se dostanou právě náhradníci. Zpravidla se nezaplněná kapacita doplňuje podle pořadí u přijímacích zkoušek – ovšem už jenom z těch uchazečů, kteří se odvolali proti nepřijetí.

Pokud Vás na jednu školu vzali a na druhou ne, podejte zápisový lístek na jednu školu a proti nepřijetí na druhou školu se odvolejte. Zápisový lístek můžete v případě úspěchu odvolání vzít zpět. Nečekejte ale s podáním zápisového lístku na výsledky odvolání – ty nejspíš nepřijdou dříve, než vám uplyne lhůta pro podání zápisového lístku. Pokud lístek nepodáte včas, vaše místo škola obsadí někým dalším. A pokud by vám odvolání nevyšlo, neměli byste místo ani na jedné škole.

Podrobné informace o odvolání najdete zde.

2. kolo přijímacích zkoušek

Velká část škol 2. kolo vůbec nevypisuje, protože naplní své kapacity v 1. kole. To je případ všech škol s dostatečným počtem zájemců. 2. kolo z pohledu žáka slouží k výběru školy, pokud se mu v 1. kole nepodaří uspět. Počet přihlášek do 2. kola už není nijak omezený a součástí zkoušek už nejsou státní testy od Cermatu.

Kde hledat další informace?

Podívejte se na stránky školy, kam se hlásíte, a na tuto stránku Cermatu, kde se dočteme všechny dostupné informace a pokyny.

Nějaká informace Vám chybí?

Napište si o ni!