Vše o zkouškách
Co by měli rodiče vědět?

1. Měsíce a týdny před zkouškami

Přihlášky, potvrzení, příprava, ...

 

Jak celý proces přijímacích zkoušek probíhá?

Začíná podáním přihlášky. Pak žáci skládají 1. kolo přijímacích zkoušek. To je to kolo, ve kterém se rozhodne o drtivé většině žáků, a také kolo, ve kterém se píšou státní testy, které jsou pro všechny školy povinnou součástí zkoušek. 2. kolo je již jen „doplňovací“ – slouží pro obsazení volných míst ve školách, které nenaplnily svou kapacitu v 1. kole. (To nebývá případ gymnázií a jiných hodně žádaných škol.)

Jaké jsou termíny pro rok 2024?

Střední školy a čtyřletá gymnázia: 12. a 15. dubna 2024
Šestiletá a osmiletá gymnázia: 16. a 17. dubna 2024

Náhradní termíny pro všechny typy škol jsou 29. a 30. dubna.

Jak podat přihlášku?

Velká novinka roku 2024 je elektronická přihláška. Máte na výběr různé způsoby, jak přihlášku podat, nicméně doporučujeme podat přihlášku elektronicky. 
Elektronickou přihlášku bude možné podat od 1. do 20. února 2024.
Velmi podrobně je vše popsané na této stránce.

Papíry od doktora: více času pro děti se zvláštními potřebami

Pokud myslíte, že máte nárok na kompenzaci například dyslexie, nezapomeňte navštívit školské poradenské zařízení a k přihlášce přiložit posudek, na základě kterého může ředitel školy rozhodnout o navýšení času u zkoušky.

Je ale nutné starat se o to včas, nejlépe už na podzim. Potřebujete totiž podstoupit vyšetření, na které se musíte objednat. Není žádná vzácnost, když se v některých poradnách čeká na termín tři měsíce.

Co musím udělat po podání přihlášky?

Sledovat schránku. Asi dva týdny před přijímacími zkouškami vám škola pošle pozvánku ke zkouškám. Pokud ji týden před zkouškami stále nemáte, volejte.

Pro elektronicky podané přihlášky dostanete pozvánku ve stejném systému, ze kterého se přihláška podává. Pokud podáte přihlášku “papířovou”, dostanete pozvánku poštou.

Je příprava na zkoušky opravdu nutná?

Není. Záleží na míře talentu. A také na tom, na jak žádanou školu se chcete dostat. Přijímací zkoušky jsou totiž svého druhu závod: někdo trénovat nemusí, a přesto dopadne dobře. Někdo má velkou šanci dopadnou dobře, když bude trénovat aspoň trochu. A někdo dokáže zúročit dobrou systematickou přípravu, že svými výsledky překvapí i sám sebe.

Využijte zdarma analýzu dovedností, která dá Vaší přípravě směr!

2. V den zkoušek

Indispozice, pomůcky, náhradní termíny, ...

 

Co dělat v případě indispozice v den zkoušek?

Je nutné omluvit se u ředitele školy. On má pravomoc omluvu uznat nebo neuznat. Na základě uznané omluvy vám umožní účastnit se náhradního termínu. V tom případě Vás čekají plnohodnotné přijímací zkoušky, které se ovšem konají s několikatýdenním odstupem.

Volejte řediteli školy, on Vám případně řekne, jestli žádá potvrzení od lékaře a co dál dělat.

Jaké všechny testy se u zkoušek píšou?

Každá škola je povinná použít státní testy z češtiny a matematiky. Ty jsou dva, už jen to trvá celé dopoledne. K těmto testům si škola může, ale nemusí přidat svoji školní část přijímacích zkoušek. Gymnázia si často přidávají své vlastní testy nebo pohovory. Proto se přijímací zkoušky protahují až do odpoledne.

(K výsledkům v testech se připočítávají také body za předchozí prospěch a bonusové body za doložené úspěchy v olympiádách a soutěžích. To se ale v den zkoušek neřeší.)

Co si vzít s sebou na zkoušky?

Pro identifikaci u zkoušky potřebujete nějaký doklad se jménem a fotkou. Nezapomeňte na vodu a svačinu, zkoušky jsou vyčerpávající. U samotných testů je pak možné používat pouze psací a rýsovací potřeby. Kalkulačka, chytré hodinky nebo pravidla pravopisu nebo slovníky povolené nejsou. Jakákoliv pravítka, kružítka nebo úhloměry naopak ano. Pokud jste zapomněli k přihlášce přiložit diplomy ze soutěží, můžete je zkusit vzít s sebou a předat škole v den konání zkoušek.

Připomeňte si časté chyby, které vedou ke zbytečným ztrátám bodů!

3. Po zkouškách

Výsledky, další pokusy, ...

Co dělat po přijímacích zkouškách?

Čekat do 15. května. Tento den ředitelé škol zveřejní výsledky (ve škole a v elektronickém informačním systému).

Co když mě nepřijali? 2. kolo přijímacích zkoušek

Velká část škol 2. kolo vůbec nevypisuje, protože naplní své kapacity v 1. kole. To je případ všech škol s dostatečným počtem zájemců. 2. kolo z pohledu žáka slouží k výběru školy, pokud se mu v 1. kole nepodaří uspět. 

2. kolo probíhá stejně jako první kolo. S těmito termíny:
20. května – zveřejnění kompletního seznamu škol vypisujících 2. kolo přijímacího řízení
do 24. května – podání přihlášky
8. – 12. června – přijímací zkoušky
21. června – ředitelé škol zveřejní výsledky

Kde hledat další informace?

Podívejte se na stránky školy, kam se hlásíte, a na tuto stránku, kde se dočteme všechny dostupné informace a pokyny.

Nějaká informace Vám chybí?

Napište si o ni!