Ukázkové testy
oficiální i ty naše

Připrav se na to, co tě čeká u zkoušek

Naše cvičné testy

nepoznáte rozdíl od státních testů

Matematika 5. třída

ukázkový test

Výklad řešení celého testu (48 min)

Matematika 9. třída

ukázkový test

Výklad řešení celého testu (48 min)

Státní testy Cermat

Ukázka testů z minulých ročníků

Cermat přijímací zkoušky

Cermat přijímací zkoušky mají dvě části: test z českého jazyka a test z matematiky. Obě části jsou formou písemného testu a píšou se během jednoho dne.

Test z matematiky trvá 70 minut, získat můžete nejvýš 50 bodů. Na nejvyhledávanější gymnázia zpravidla potřebujete získat alespoň 40 bodů. Není při něm povoleno používat kalkulačku. Součástí testu jsou také geometrické úlohy, ve kterých je potřeba něco málo narýsovat. Test z češtiny trvá 60 minut a je také nejvýše za 50 bodů.

Obsah a struktura testů se každý rok mírně liší, ale v zásadě jsou testy stále o tomtéž. Pro přípravu na testy z odlišností nevyplývá nic: Jednotlivé ročníky testů se od sebe liší jen tím, jak velký prostor která témata dostanou. Testovaná témata se ale neliší, takže je potřeba připravit se pokaždé na vše.

Státní přijímačky se vyznačují tím, že jsou zpravidla lehčí než školní testy. Žádanější školy si nevystačí se státními testy a přijímačky doplňují svými vlastními testy. A ty pak bývají náročnější. Tematickým zaměřením se ovšem lišit nemohou, protože u přijímacích zkoušek školy i státní testy testují vždy jen to, co je vymezeno rámcovým vzdělávacím programem (RVP). Na matematiku a češtinu tedy stačí jedna příprava, člověk se nemusí připravovat na dvoje různé testování.