Návody pro učitele

Pokud Vám zde nějaká informace chybí, pište prosím na [email protected].

Většina tohoto manuálu je obsažena v tomto videu (12 min).

NOVINKY

1. Pokud češtinář narazí na nějakou chybu v našich materiálech, udělá nejlépe, když o této chybě napíše zprávu na adresu [email protected].
Matikáři žádnou zvláštní adresu nemají.

2. Dobrovolné on-line setkání ke sdílení zkušeností
češtináři: 12. listopadu ve 20:00 a 11. února ve 20:00
matikáři:
12. listopadu v 18:40 a 11. února v  18:40

3. V lednu provede každý učitel kontrolu komunikace s rodiči. Pokud zjistí, že je v lednu ještě nějaký rodič, se kterým v průběhu kurzu zatím nijak nekomunikoval o práci a rezervách dítěte, dotyčné rodiče kontaktuje telefonem nebo mailem a poskytne jim průběžnou zprávu o tom, jak se dítěti v kurzu daří.

Kdy se učí a kdy ne?

Po dohodě může nastat výjimka. Očekáváme ale, že kurz proběhne takto:
od 2. do 22. října (první tři lekce)
od 23. do 29. října neučíme (podzimní prázdniny)
od 30. října do 17. prosince (dalších sedm lekcí) – učíme i ve svátek 17. listopadu
od 18. prosince do 7. ledna neučíme (vánoční prázdniny) – v tomto čase mohou proběhnout náhrady nějakých lekcí, které během podzimu odpadnou
od 8. ledna do 24. března (dalších jedenáct lekcí) – pokud na jaře nějaká lekce odpadne, kurz se prodlouží do konce března

Přijímací zkoušky deváťáků mají tyto termíny:

 • 1. termín: pátek 12. dubna 2024
 • 2. termín: pondělí 15. dubna 2024

Přijímací zkoušky páťáků a sedmáků mají tyto termíny:

 • 1. termín: úterý 16. dubna 2024
 • 2. termín: středa 17. dubna 2024

I. NEŽ KURZY ZAČNOU

Co budu potřebovat a jak se tam budu přihlašovat?

Pracovní e-mail
Hlásíme se do něj na adrese webmail.active24.com. Přihlašovací jméno je u každého z nás ve tvaru [email protected]. Heslo je Krestnijmeno+telefonní číslo. (Heslo si může každý změnit.) Například Josef777106114 (první písmeno je vždy velké).

Aplikace Zoom
Stáhnout ji můžete zde. Pokud aplikaci již máte, bude potřeba odhlásit se ze svého soukromého účtu (hned pod křížkem v okně aplikace je ikonka, na kterou stačí kliknout a vybrat sign out). Přihlaste se v aplikaci prosím  se svým pracovním e-mailem a stejným heslem jako do e-mailu.

Paadlet.com (nástěnka kurzu)
Stačí se přihlásit jednou, Padlet si nás pak už pamatuje. Klikněte prosím sem a přihlaste se svým pracovním e-mailem (@dostansenagympl.cz) a heslem stejným jako do tohoto e-mailu.

Přihlášení na naše stránky
Pokud nemáte účet z minulosti, vytvořil jsem vám nový. Přihlašovací jméno u nových účtů je jmeno.prijmeni, heslo je opět stejné (křestní jméno+číslo).
Přihlašování probíhá na stránce www.dostansenagympl.cz po kliknutí na Můj účet.

Přihlášení do systému opravování úloh
Probíhá úplně stejně jako předchozí bod, jen s tím rozdílem, že vlevo nahoře je potřeba po přihlášení najet myší (neklikat) na nápis dostansenagympl.cz a z nabídky, která se rozbalí, vybrat možnost Nástěnka. Alternativou tomuto postupu je tento odkaz a stejné údaje jako v předchozím bodě.

Když potřebuju opravoavt domácí úlohy, po přihlášení vlevo nahoře kliknu na "Nástěnka"

Co mám připravit před začátkem svého kurzu?

Kontrola rychlosti internetu
Nebýt dobře vidět a slyšet, to je v on-line výuce podobně nevhodné jako chodit do hodin 15 minut po zvonění. Prosím v době, kdy bude probíhat váš kurz, klikněte na tento odkaz a spusťte test. Je nutné, aby výsledky byly alespoň 8Mbit/s při stahování a 1Mbit/s při odesílání dat. Pokud vyjdou nižší čísla, prosím, řešte to ihned.

Kontrola nástěnky kurzu + svojí vizitky
Jediné místo, kde rodiče a děti uvidí jméno svého učitele, je nástěnka, kterou jsem každému založil. Prosím zkontrolujme, jestli v našem kurzu je připravená nástěnka (jestli funguje) a jestli je na ní umístěná správná vizitka s pracovním e-mailem.

Na nástěnce můžeme dětem a rodičům samozřejmě dát i svůj soukromý e-mail nebo telefon, to už je volba každého z nás. Nicméně v pracovním e-mailu nastavím každému automatické přeposílá pošty na jeho mailovou adresu, ze které se mnou komunikuje. Kdo by chtěl toto nastavení pracovního e-mailu změnit, ať se prosím ozve. Jinak na nástěnku si samozřejmě každý může dát, co uzná za vhodné.

Jaké výukové materiály budu potřebovat?

S připravenými materiály se společně podrobněji seznámíme na společné on-line schůzce.

Matematika: Pravděpodobně nebudeme potřebovat žádné vlastní materiály. Jsou připraveny úlohy, které vymezují, jaké dovednosti by děti měly ovládat. Dá se s tím zacházet jako s materiálem do hodiny. K tomu je připraveno navazující procvičení každého tématu, které je možné dětem zadat jako domácí úkol. Připravit je potřeba pouze vlastní doplňky, se kterými rádi pracujeme.
Cvičené testy jsou pro děti také připravené, budeme jim je zadávat jako úkol především v druhé polovině kurzu.

Čeština: Přípravu do hodin si každý učitel zajišťuje sám. K dispozici budeme mít naskenovanou cvičebnici, kterou jsme používali loni. Každý učitel si může vystačit s PDF soubory s touto učebnicí, může dětem posílat vlastní materiály k vytištění a ke společné práci, může se s dětmi domluvit na nákupu společné učebnice.
Procvičování jednotlivých témat (jako domácí práce) je v systému připravené pro všechny ročníky, a to včetně cvičných testů. Učitel češtiny tedy nemusí dětem zadávat vlastní domácí úkoly, může využít, co je připraveno.

5. a 7. třída
Testy z českého jazyka pro žáky 5. a 7. tříd, 2023-2024, vydavatelství Didaktis

Toto máme k dispozici naskenované v PDF

9. třída
Přijímačky v pohodě (český jazyk a literatura) 2023 , vydavatelství Taktik

Toto máme k dispozici naskenované v PDF

Co je pro učitele závazné a co si každý dělá po svém?

Rodiče si kupují kurz s tím, že jim garantujeme následující:

 • Kurz začíná v týdnu od 2. října. a skončí po 21 lekcích.
 • V každé lekci dostanou děti za domácí úkol nějakou práci do příště.
 • Během kurzu se děti seznámí se všemi podstatnými tématy potřebnými k přijímačkám.
 • Během kurzu dostanou děti za úkol vypracovat 10 cvičných testů (převážně v druhé polovině kurzu).
 • Učitel dětem vždy opraví domácí práci, kterou děti odevzdaly do systému a neupravuje se automaticky (to je jen malá část).
 • Během kurzu učitel jednou nebo dvakrát dá rodičům informaci o tom, jak si žák v kurzu vede.

Z toho vyplývá, že je na každém učiteli:

 • V jakém pořadí se svými žáky projde připravenými tématy.
 • Kolik prostoru věnuje jednotlivým tématům.
 • Kdy do výuky zařadí cvičné testy. (Doporučení je do Vánoc několik málo testů zadat.)
 • Jaké materiály bude používat jako přípravu do svých on-line hodin.

Jak je vyřešené nahrazování lekcí, když je někdo nemocný?

Letos budeme rodičům rozmlouvat, aby si děti lekce nahrazovaly s jinou skupinou. Není to efektivní, často nejsou kurzy v souladu.

Pokud bude někdo nemocný nebo někde mimo dosah internetu, bude mít přístup k záznamu on-line lekce. Záznamy budou neveřejné a nikdo mimo skupinu zapsaných žáků (ani ostatní učitelé) k nim nebude mít přístup.

II. KDYŽ KURZY ZAČNOU

Jak se připojím k lekci?

Na stránce www.dostansenagympl.cz se přihlásíte po kliknutí na Můj účet. Poté je dole na stránce nadpis Tvoje Kurzy, pod kterými klikneme na název kurzu (tzn. na levou část řádku), aby se kurz otevřel.

Poté se otevře kurz (například “Český jazyk 7”). Pokud učíme v tomto ročníku více skupin, vypíše se pod sebe více skupin. Každá má své tlačítko Připojit se ke schůzce.

Jak funguje nahrávání lekcí?

Automaticky. Učitel se nemusí o nic starat.

Je ovšem potřeba, aby se učitel připojil k videokonferenci přihlášený v Zoomu svým pracovním účtem. Nahrávání se spustí automaticky ve chvíli, kdy se ke schůzce připojí učitel.

Nahrávání se dá ručně zapauzovat současným stisknutím ALT+P.  Prvním stisknutím začne pauza, druhým stisknutím se nahrávání opět spustí. Pokud se nahrávání automaticky nespustilo, prosím, spusťte ho z menu volbou Record to the Cloud. 

Co je všechno vidět na stránce kurzu?

Vracíme se zpět na naše stránky: když otevřeme svůj kurz. Pod názvem naší skupiny (například ČJ9 – Úterý 15:30) je vidět odkaz na Nástěnku kurzu. Sem budou žáci chodit pro materiály, které jim na nástěnku umístíme – například PDF k vytištění.

Níže je modré tlačítko Připojit se ke schůzce. Tímto tlačítkem se žáci i my připojíme k hodině. (Je nutné být předem přihlášený ve svém účtu v aplikaci Zoom.)

Další odkaz je na Nahrávky hodin. Zde se budou shromažďovat odkazy na proběhlé lekce. (Přístup sem mají jen lidé z našeho kurzu.)

Dole se nachází obsah kurzu, ve kterém najdeme jednotlivé lekce – domácí úkoly k procvičení daného tématu – a cvičné testy – také k zadání domů.

Klikněte pro zvětšení

Jak zadávat domácií úkoly?

Vždy máme možnost dětem zadat nějakou svou vlastní práci – nejlépe umístěním na nástěnku a vyhlášením na samotné hodině. Nevýhodou je větší pracnost především při opravě úkolu.

Ke každému tématu máme pro každý ročník (čj i ma) připravené procvičení, které najdeme my i děti na stejném místě: Ve svém kurzu dole pod nadpisem Kurz, obsah kurzu. Když klikneme na název dané lekce (ne na modré kolečko vpravo,  ale na název vlevo), uvidíme, co děti čeká. My jim zadáme úkol pouze tak, že na hodině řekneme: “Do příště vypracujte lekci Shoda podnětu s přísudkem.”

Domluvme se s dětmi, že termín na odevzdávání domácí práce je nejpozději dva dny před další lekcí – abychom měli čas odevzdané práce vyhodnotit a promyslet další postup.

Jak opravovat domácí úkoly?

Úkoly se zpravidla opravují automaticky, protože odpovědi jsou v 90 % cvičení uzavřené. Musíme ale vědět, co dětem zadáváme: když jim zadáme cvičení, ve kterém jsou odpovědi otevřené, žáci budou čekat na naše ruční vyhodnocení své práce. Jak na to?

1. Po přihlášení do svého účtu klikneme na Nástěnku, abychom se dostali “do systému”.
2. V menu zvolíme LearnDash LMS a poté Testy. (1. obrázek)
3. Zde klikneme na Otevřené úlohy, dále zvolíme, že chceme jen Neopraveno, a nakonec si vybereme jen svůj kurz – potvrdíme filtrovat. (2. obrázek)
4. Každou úlohu si zobrazíme a poté zapíšeme počet bodů, který se uloží až po stisknutí tlačítka obodovat. (3. obrázek)
(Technický zlepšovák: při kliknutí na “zobrazit” držte na klávesnici CTRL. Úloha se zobrazí v nové záložce, my si ji přečteme, případně okomentujeme, a pak ji zavřeme – a v tu chvíli nemusíme čekat no nové načtení seznamu všech neopravených úloh.)

1. obrázek: Klikněte pro zvětšení
2. obrázek: Klikněte pro zvětšení
3. obrázek: Klikněte pro zvětšení

Co když někomu špatně oboduju úlohu?

Dá se to opravit, jen se k tomu člověk musí proklikat. Postupujte prosím podle navigace na obrázku níže. Na druhém obrázku je ukázáno, v jakém místě je k nalezení kolonka s bodovým hodnocením. Nezapomeňte po změně bodů uložit změny modrým tlačítkem update!

Klikněte pro zvětšení
Klikněte pro zvětšení

Kde najdu přehled odevzdaných úkolů a testů?

Nejprve je potřeba v menu zvolit Stránku pro učitele. (1. obrázek)

1. obrázek: Klikněte pro zvětšení

V prvním sloupci zvolíme předmět a ročník. V druhém sloupci svou konkrétní skupinu. Ve třetím sloupci pak vybereme cvičení nebo test, jehož výsledky chceme zobrazit. Pak klikneme na Zobrazit.(2. obrázek)

V horní části stránky vidíme celkovou úspěšnost jednotlivých žáků v daném cvičení. V dolní části stránky jsou rozepsané jednotlivé otázky a u nich procento úspěšnosti v dané skupině. V pravém sloupci jsou vypsané špatné odpovědi našich žáků.

2. obrázek: Klikněte pro zvětšení

Kde najdu seznam žáků a kontakty na rodiče?

Na stejném místě, kde je statistika úspěšnosti naší skupiny žáků.
Hned na prvním řádku je Zobrazit kontakty na rodiče, na což se dá kliknout.
Otevře se tabulka se jmény žáků a s kontakty na jejich rodiče.

Klikněte pro zvětšení

III. MATERIÁLY PRO UČITELE

Český jazyk - PDF s cvičeními do hodin

Pokud bychom neměli k nějakému tématu vlastní materiál, můžeme dětem dát na nástěnku nějaké PDF odsud a pracovat s ním. Jsou to naskenované loňské učebnice.

Český jazyk - naše cvičné testy

Testů je v kurzu jen 10!

Matematiky - materiály do hodin

5. třída

Slovní úlohy se dvěma neznámými: lekce bez výsledkůlekceprocvičenítest
Rozdělování celku: lekce bez výsledkůlekceprocvičenítest
Různé slovní úlohy:  lekce bez výsledkůlekceprocvičenítest
Problémové úlohy: lekce bez výsledků, lekce, procvičení, test

7. třída

Slovní úlohy se dvěma neznámými: lekce bez výsledkůlekceprocvičenítest
Rozdělování celku: lekce bez výsledkůlekceprocvičenítest
Problémové úlohy: lekce bez výsledků, lekce, procvičení, test

9. třída

Problémové úlohy: lekce bez výsledků, lekce, procvičení, test

Matematika - naše cvičné testy

Testů je v kurzu jen 10!